Another great site

Om du gillar min blogg, då kommer du antagligen att gilla den här sajten - http://www.aynrand.org/ .Om du tycker att mina åsikter är tankeväckande, och undrar var du kan djupare utforska dem rekommenderar jag att du läser Ayn Rands idéroman, Och världen skälvde. Du kan köpa denna roman här - http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9175665565 .

Kolla min ezine - www.radikalen.se .

Sunday, March 28, 2010

Miljörörelsen vill utsläcka livet

Jag släckte inte mina ljus klockan 20:30 igår kväll [Jag skrev denna essä i  slutet av mars år 2010.], d.v.s. under ”Earth Hour”, den 27:e mars. Jag lät mina ljus stå på ända tills kl. 22:00, då jag lade mig för att sova. Varför deltog inte jag i ”Earth Hour”-jippot? Det korta svaret lyder ”Därför att jag inte har lust att begå självmord!”

Att förbereda mänskligheten på att begå kollektivt självmord är nämligen Earth Hour´s egentliga syfte. Earth Hour går ut på att vi alla skall släcka våra glödlampor under en timme. Fråga dig själv – vad är den där glödlampan som du släcker, om och när du deltar i Earth Hour jippot?

Svaret: Den är produkten av ett genis tänkande. Glödlampan uppfanns av några geniala uppfinnare på 1800-talet, bland dem Thomas Edison. Och denna fantastiska uppfinning möjliggjorde för miljontals människor att stanna uppe och göra sådana saker som att utbilda sig själva efter mörkrets inbrott, utan att som de hade gjort förut riskera livet genom att använda brandfarliga fotogenlampor.

Före 1800-talet fanns ingen artificiell belysning att tala om - och alla var tvungna att gå och lägga sig så snart som solen gick ner. Under 1800-talet blev det dock ekonomiskt möjligt för människor att skaffa sig artificiell belysning - först med bruk av valolja, sedan med bruk av fotogen och till sist medelst elbelysning. När människorna började användea valolja eller fotogen kunde de stanna uppe efter mörkrets inbrott, för att t.ex. läsa eller sy - men de riskerade eldsvådor när de gjorde det. Men efter Edison uppfann glödlampan började människor att kunna stanna uppe efter mörkrets inbrott utan att löpa risk för bränder. Detta var ett kolossalt framsteg för mänskligheten.

När miljöaktivisterna uppmanade dig att släcka dina glödlampor under en timme var det givetvis en symbolhandling. Vad var det för slags symbolik det var fråga om?

Att släcka Thomas Edisons och andras geniala förnuft! Det var Edisons och andras förnuft som gav upphov till glödlampan. Att släcka våra glödlampor under Earth Hour - det var ett symboliskt sätt att retroaktivt släcka geniernas förnuft. Människans förnuft - det är miljöaktivisternas yttersta fiende. Och de angriper, logiskt nog, mänsklighetens mest suveräna förnuft - geniernas förnuft - i första hand.

Är det en våldsam överdrift att hävda att de gröna hatar förnuftet? Nej, lägg märke till vilka saker det är som de gröna väljer ut att bekämpa.

Mineraloljeindustrin. Kärnkraften. Flygresandet. Biotekniken. Bekämpningsmedlen. Gentekniken. O.s.v.

De gröna angriper i första hand de bästa, mest nyttiga frukterna av människans förnuft. Vad kan syftet vara, om inte att ”komma åt” källorna till dessa fina saker? Om miljörörelsen lyckas stoppa vårt utnyttjande av frukterna av förnuftet - då kommer människorna att förlora motivationen till att använda sitt förnuft. De kommer att tappa lusten att tänka. Hur skulle framtidens motsvarigheter till Thomas Edison kunna få lust att anstränga sina gråa celler för att skapa någon fantastisk ny uppfinning, om de visste att miljörörelsen skulle genast undertrycka uppfinningen?

Så genom att förmå oss att släcka våra glödlampor, kommer miljörörelsen ett steg närmare sitt mål att släcka mänsklighetens bästa förnuft.

Vad innebär det att släcka det mänskliga förnuftet?

Det innebär att släcka det mänskliga livet. Därför att förnuftet är människans grundläggande överlevnadsmedel. Detta faktum syns bl.a. på den avgrundslika skillnaden i livslängden i dag och livslängden före Industrirevolutionen. Före Industrirevolutionen, fick människorna slita uppemot 16 timmar om dagen ute på leriga åkrar - bara för att med nöd och näppe framställa tillräckligt med mat för att slippa svälta ihjäl. Och de flesta människor, om de överhuvudtaget överlevde barndomen, dog i 30-årsåldern! Idag lever de flesta människor i den industrialiserade delen av världen, under bekväma förhållanden, till en ålder på sådär 70 eller 80 år. Våra liv idag är ofantligt mycket bättre än de var före Industrirevolutionen.

Och vad var Industrirevolutionens källa - om inte just förnuftet? Kan någon neka att Industrirevolutionens motorer var sådana tänkare som James Watt, Thomas Jefferson, Michael Faraday, Thomas Edison, John D. Rockefeller, Henry Ford o.s.v.? Är det inte mänsklighetens genier som framförallt sörjer för mänsklighetens överlevnad?

Miljörörelsen vill ju hindra oss från att dra nytta av geniernas intellektuella bedrifter. Att släcka våra glödlampor en timme, under Earth Hour, är ett symboliskt sätt att hindra oss från att fortsätta att dra nytta av Thomas Edisons mödosamma tankearbete.

Ser du implikationerna? Om miljörörelsen lyckas med att plantera hos oss idén att det är en synd att dra nytta av geniernas tänkande – då kommer vi så småningom att gå vidare och släcka den moderna industriella civilisationens ljus.

Och då kommer en ny mörkrets tidsålder att inträda. De gröna är mörkermän (och mörkerkvinnor)!

No comments:

Post a Comment