Another great site

Om du gillar min blogg, då kommer du antagligen att gilla den här sajten - http://www.aynrand.org/ .Om du tycker att mina åsikter är tankeväckande, och undrar var du kan djupare utforska dem rekommenderar jag att du läser Ayn Rands idéroman, Och världen skälvde. Du kan köpa denna roman här - http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9175665565 .

Kolla min ezine - www.radikalen.se .

Sunday, March 14, 2010

Bör vi aga pensionärerna?

Jag vill göra klart redan i inledningen till denna artikel att jag inte menar den fullt på allvar. Mitt förslag att aga pensionärerna är framförd "tongue-in-cheek". Men jag måste erkänna att idén tilltalar mig på ett emotionellt plan. Jag är så trött, så trött, på de cyniska och parasitära pensionärerna - som utnyttjar sina barn och barnbarn å det grövsta med ett pensionssytem som bygger på fördelningsprincipen (D.v.s. det allmänna pensionssystemet är en "pay-as-you-go system", d.v.s. det är ett system där framtidens gamla satsar på att klara livhanken under sin kommande ålderdomen genom att parasitera på de unga istället för att själva spara till sin egen ålderdom.).

BÖR VI AGA PENSIONÄRERNA?

Idag har vi ett pensionssystem där varje generation, när den blir gammal, lever på efterkommande generationer. Dagens unga betalar pensionerna som dagens gamla lever på. De gamla blir till en tung ryggsäck på sina barn och barnbarn - en orättfärdig ryggsäck som minskar barnens och barnbarnens välfärd. De allra flesta av dagens gamla har inte sparat till sin egen ålderdom. Det pensionssystem som vi har idag kallas för ett ”fördelningssystem”. Vad detta begrepp betyder är, enkelt uttryckt, att medlemmarna av varje generation parasiterar på sina barn och barnbarn.

Parasitismen är givetvis djupt omoraliskt. Det är därför en skam att vi idag har ett pensionssystem som bygger på fördelningsprincipen. Dagens gamla begick en egentligen brottslig handling när de medan de var yngre röstade fram detta system. Hur i hela världen kan dagens gamla tro att de skall kunna komma undan med det? Varför vägrar inte bara dagens unga helt enkelt att betala pensionerna till dagens gamla? Dagens pensionärer utgör ju bara någonstans kring 20% eller 30% av väljarna! De utgör ingalunda en majoritet - så de skulle inte kunna rösta ner de unga - om bara de unga bestämde sig för att sluta betala.

Det är en cynisk beräkning som räddar dagens gamla. Om de unga slutade betala pensionerna, då skulle ju de gamla svälta ihjäl. De har ju valt att inte skaffa sig några besparingar som de nu skulle kunna falla tillbaka på. Och de gamla räknar med att de unga skall tycka synd om dem [de gamla] - och att de unga utav barmhartighet skall finna sig i de gamlas parasitism. Så de gamla utövar en sorts utpressning mot de unga - en utpressning som går ut på att de gamla använder sig själva som gisslan!

Nå, vad sägs om att sluta betala pensionerna ändå? Skulle inte det bara vara rätt åt de gamla?

Nej, det finns ett problem. Somliga gamla är oskyldiga. En liten minoritet av de gamla har ju hela tiden varit motståndare till det pensionssystem som vi har idag och som bygger på fördelningsprincipen. Det vore inte anständigt att låta denna minoritet svälta ihjäl - eftersom dess´ medlemmar är oskyldiga. Dessutom vore det nog litet för grymt dessutom att låta den moraliskt depraverade majoriteten av pensionärerna svälta ihjäl. Straffet för ett brott skall ju inte vara orimligt hårt!

Så vi måste hitta ett lagom strängt sätt att straffa den majoritet av de gamla som har gett sitt stöd till det nuvarande pensionssystemet - det system som förtrycker dagens unga. Och detta straff skall helst inte drabba den minoritet av de gamla som hela tiden har varit motståndare till detta brottsliga pensionssystem.

Jag har en tanke. Tänk om staten gör så att de gamla som inte har sparat ihop till sin egen pensionering - dessa hänvisas till att bo på offentliga, skattefinansierade ålderdomshem? På det viset slipper de svälta ihjäl. Men dessa hem skall utformas på ett sådant sätt att de inte ger parasiterna en behaglig tillvaro! Ålderdomen skall ingalunda vara en dans på rosor för de pensionärer som inte har sparat ihop till sin egen ålderdom och som därför har blivit till parasiter. På de offentliga, skattefinansierade ålderdomshemmen skulle det råda kroppsbestraffning! De gamla som har försökt att parasitera på sina barn och barnbarn skall vara utsatta för aga på gamla dagar som straff för detta fördärv!

De offentliga, skattefinansierade ålderdomshemmen skall bara ge de gamla en tillvaro på existensminimum. Det skall inte serveras någon väldigt god mat på de offentliga ålderdomshemmen. Det skall inte vara någon väldigt trevlig inredning på offentliga ålderdomshemmen. Däremot skall det råda en hård disciplin på de offentliga ålderdomshemmen! Minsta lilla förseelse skall rendera aga på bara stjärten med rottingen eller björkriset. Så tillvaron kommer att bli ett rent helvete för de pensionärer som har försökt att parasitera på sina barn och barnbarn. Vilken härlig rättvisa!

Jag kan föreställa mig en dag på det offentliga ålderdomshemmet.

"Jaha! Så tant Agda har kissat på sig? Fy på dig! Det blir six of the best - hahaha! Böj dig framåt över bordet, tant Agda. Såja, ta ditt straff utan knot nu, tant Agda.” Så ryter systern. Och "Ajajaj!" ropar tant Agda!

 ”Jaha! Så farbror Åke klarar inte av att äta snyggt. Det blir en rejäl risbastu. Ner med byxorna, och sträck dig fram över bänken, farbror Åke!” utbrister systern och myser medan hon skakar ut vattnet ur björkriset. "Ajajaj!" skriker farbror Åke!

På detta vis skulle livet inte bli roligt för de gamla som hade förfallit till att bli parasiter genom att inte spara till sin egen ålderdom. De skulle få det hemska öde de så väl förtjänade.

Men de gamla som hade sparat till sin egen ålderdom - de skulle klara sig bra! De skulle få vistas på privata ålderdomshem, vars avgifter täcktes med dessa gamlas egna privata besparingar och privata försäkringar. Och kroppsbestraffning av pensionärerna skulle vara strängt förbjudet på landets privata ålderdomshem! Endast på de offentliga ålderdomshemmen, där parasiterna vistades, skulle kroppsbestraffning få tillämpas.

Det är lätt att föreställa sig vad konsekvenserna av ett sådant här rättvist system att behandla de gamla på skulle bli. Dagens unga skulle börja bli väldigt noga med att skaffa sig privata besparingar och privata försäkringar - så att de slapp hamna på de offentliga ålderdomshemmen när de blev gamla. Ingen med huvudet på skaft skulle ju vilja bli utsatt för aga på gamla dagar! Så med detta system skulle vi snart bli av med problemet med parasitära pensionärer. Alla pensionärer skulle några decennier efter denna reforms införande ha skaffat sig privata besparingar och privata försäkringar - så att de inte belastade det allmänna.

Men egentligen finns det ett problem med denna min metod att avveckla det parasitära pensionssystemet som vi har idag. Gamla människor är ofta skröpliga. Så om vi tillämpade kroppsbestraffning på ålderdomshemmen, finns det en risk för att en del gamlingar skulle dö av hjärtattacker och dylikt när de agades. Vad skulle vi kunna göra åt den saken?

Om jag vore en cynisk kollektivist (vilket jag inte är) skulle jag nog svara på denna fråga genom att utbrista ”Om man vill göra en omelett, måste man knäcka några ägg!” Men eftersom jag inte är en kollektivist kan jag nog inte godta att gamlingar agas, närhelst det finns en risk för att de skulle dö av hjärtattacker.

Så det här hugskottet som jag har hittat på, kan nog inte förverkligas. Tyvärr.

Men det är väl en kul idé? Och vi måste väl göra någonting för att åstadkomma rättvisa mellan generationerna? Dagens elände får väl inte tillåtas att bara fortgå?

Nej - fram för generationsrättvisa! Avskaffa pensionssystemet som bygger på den rättsvidriga fördelningsprincipen!

No comments:

Post a Comment