Another great site

Om du gillar min blogg, då kommer du antagligen att gilla den här sajten - http://www.aynrand.org/ .Om du tycker att mina åsikter är tankeväckande, och undrar var du kan djupare utforska dem rekommenderar jag att du läser Ayn Rands idéroman, Och världen skälvde. Du kan köpa denna roman här - http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9175665565 .

Kolla min ezine - www.radikalen.se .

Saturday, March 6, 2010

Miljörörelsen är en religion

Miljörörelsen är en religion. Jag menar det bokstavligen. Miljörörelsen har nästan samtliga de väsentliga attribut som traditionellt kännetecknar en religion, möjligen undantaget idén att det finns en ”super-ande” däruppe i himlen som styr universum, samt idén att det finns en annan verklighet som vi hamnar i efter döden.

Ett kännetecken för en religion är blind tro.

Traditionella religioner, som Kristendom och Islam, hävdar att deras doktriner är säkra sanningar bara därför att de, enligt Bibeln respektive Koranen, uppenbarades för apostlerna respektive profeten Mohammed. Men idén att det som står i Bibeln respektive Koranen, måste vara sanningar, är helt godtycklig. Det finns ju massor av böcker, vars innehåll vi vet inte är sanningar - t.ex. Alice i Underlandet och Bröderna Grimms sagor. Så att någonting råkar stå i en bok behöver ingalunda betyda att det är sant.

Miljörörelsen bygger på blind tro också. Massor av teser hos miljörörelsen tas för givna på grundval av blind tro. ”Alla vet ju att det är så” är principen bakom miljörörelsens ”sanningar”.

De gröna tar det t.ex. för givet att människan ”förstör” miljön. Men om man tar reda på fakta, upptäcker man sådana saker som att luften i västländernas storstäder är mera ren idag än den var för 100 år sedan, då det ju eldades med kol i städer som London och New York. Och vattnet i västländernas storstäder är mera ren idag än den var för 200 år sedan, då det helt saknades avloppssystem. En av de viktigaste orsakerna till att människor lever längre idag än de gjorde förr i tiden är faktiskt den att miljön som människorna lever i idag är mera ren än den som de levde i förr i tiden. Men de gröna tror likväl blint på idén att människans fria aktiviteter med nödvändighet skadar miljön istället för att förbättra den.

De gröna tar det vidare för givet att människotillverkade kemikalier med nödvändighet alltid är mera skadliga än kemikalier som förekommer naturligt. Men om man tar reda på fakta upptäcker man att många ökända människotillverkade kemikalier, som t.ex. DDT och dioxin, trots sina dåliga rykten, i själva verket inte är livsfarliga i små mängder - och att en del av de giftigaste kemikalierna som finns, som t.ex. aflatoxin och botulin, är naturliga kemikalier, som produceras av svampar respektive bakterier. Men de gröna tror likväl blint på att kemikalier som är tillverkade av människan med nödvändighet är farligare än de som förekommer naturligt.

De gröna tar det också för givet att människan håller på att orsaka en klimatkatastrof med sin fossilbränsleeldning. Men om man tar reda på fakta upptäcker man att klimatet har förändrats fram och tillbaka under hela jordens historia. Så förhållandet att världens temperatur eventuellt har ökat med en halv grad Celcius under de senaste 100 åren utgör inget som helst bevis på att någonting är fel. Och om man vet någonting alls om vädret, vet man att det är ett så pass komplext fenomen att det inte kan förutses med hjälp ens av de kraftigaste datorerna och de mest sofistikerade dataprogrammen. Så dator-simuleringarna som sägs bevisa teorin om den globala uppvärmningen, de bevisar i själva verket inte ett skvatt. Men de gröna tror likväl blint på att människan håller på att orsaka en ”global uppvärmning”. [Se min essä "Global uppvärmning - hål i de Grönas s.k. vetenskap" här på min blogg, publicerad januari 1, 2016.]

De gröna tar det vidare för givet att lösningen på eventuella miljöproblem är politiska åtgärder. Staten anses vara miljöns räddare. Men om man studerar historia och nationalekonomi, upptäcker man att världens regeringar har genomgående skadat miljön - och det mera än några storföretag någonsin har gjort. Statlig jordbrukspolitik orsakade ju uttorkningen av Aralsjön i Centralasien. Statlig vattenförsörjningspolitik har orsakat slöseri med färskvattenresurserna i otals länder - som t.ex. USA, Mexiko, Saudiarabien och Storbritannien. Statliga energiforskningsprogram har medfört slöseri med jordbruksresurser för att odla energigrödor till ingen nytta, misslyckade försök att göra kol till gas eller vätska (i USA), vansinniga kärnkraftsteknologier (som vid Tjernobyl hos f.d. Sovjetunionen) o.s.v. Att göra staten till miljöns förmenta räddare - det vore som att göra bocken till trädgårdsmästare. Men de gröna tror likväl blint på att staten kan lösa alla problem.

Så miljörörelsen kännetecknas av blind tro.

Ett annat kännetecken för en religion är den skenbara självsäkerheten. Religiösa människor är alltid säkra på att just deras godtyckliga idéer är sanna. Och de låter sig inte rubbas med ack så rationella argument.

Ännu idag, tror många hundratals miljoner människor på Kristendomen eller Islam, trots århundraden av vetenskapliga och teknologiska framsteg. De envisas med att förkasta idén att verkligheten är verklig, och att naturen är naturlig, och att verkligheten kan fattas med förnuftet allena. De envisas med att dagdrömma om en ”super-ande”, vars existens skulle förklara ”allt” - trots att det inte finns minsta lilla belägg för att denna super-andes finns.

De gröna är lika irrationella. Vetenskapsmän har vederlagt miljörörelsens myter gång på gång, men likväl fortsätter de gröna att tro på ekologismens dogmer. Och de fortsätter att kräva att staten skall göra ännu mera för att kringskära vår frihet, i det föregivna syftet att ”rädda miljön”. Se min artikel här på Newsmill [Jag skrev ursprungligen denna essä som ett inlägg på debattsajten Newsmill på sommaren av år 2010], ”Klimathotet är humbug” för att få läsa om ett exempel på detta.

Ytterligare ett kännetecken för en religion är tron på ett ”högre väsende”. De kristna tror på en allvetande och allsmäktig Gud. Muslimerna tror på en lika allvetande och allsmäktig Allah. De gröna tror på en sorts helig ”Moder natur” eller ”Gaia” - som av någon outgrundlig anledning är viktigare än människans intressen.

Ett annat kännetecken för en religion är att de troende kräver att alla människor skall göra uppoffringar för detta ”högre väsende”. De kristna och muslimerna krävde att alla människor skulle gå ner på knä framför deras respektiva högre väsende och att de skulle offra sin lycka för Gud respektive Allah. De gröna kräver nu att alla människor skall ner på knä för att dyrka naturen och att de skall offra sin frihet till förmån för miljölagstiftning och att de skall offra sina bekvämligheter som t.ex. bilar och toalettpapper till förmån för en ”miljövänlig” livsstil.

Ett kännetecken för en religion är oftast att de troende vill tvinga sin tro på andra med våld. De kristna och muslimerna utkämpade t.ex. bådadera många blodiga religionskrig för att sprida den ”sanna tron”. Och de gröna idag - de vill använda sig av statens våldsmakt för att tvinga även alla andra att leva på det ”miljövänliga” sätt som godkänns av miljörörelsen. Och de gröna försöker numera använda den politiska maktens kontroll över skolorna för att tubba skolorna till att indoktrinera det uppväxande släktet med politiskt korrekta, ”gröna” idéer - som t.ex. idén att människans aktiviteter håller på att skapa en klimatkatastrof.

Om miljörörelsen är en sorts ny, ”modern” religion – vad är det då som har gett upphov till den? Miljörörelsen har en filosofisk orsak. Ända sedan Kant uppfann sin ”Kritiska filosofi” på 1700-talet och lyckades få den respekterad av västerlandets akademiska filosofer, ända sedan dess har den västerländska kulturen kännetecknats av en tilltagande fientlighet mot självaste förnuftet.

Det som Kants ”Kritiska filosofi” var kritisk emot - det var nämligen idén att förnuftet kan fatta verkligheten. Kant lyckades inbilla västländernas intellektuella att förnuftet förvrängde verkligheten - att vi endast kunde uppleva verkligheten ”som den såg ut för oss”, därför att våra sinnen och vårt förnuft ”filtrerade” de data som våra sinnen tog emot från världen ”därute”. Den fientlighet mot förnuftet som Kant grundlade i den moderna världen blommade ut under 1900-talet - då gav upphov till Nazismen och Kommunismen.

Men dessa två varianter av socialismen är numera misskrediterade. Få männiiskor är så dumma numera att de går på nazismens eller kommunismens lögner.

Så nu vänder sig en mycket stor del av de förnufts- och frihetsfientliga mentaliteterna bland västlänningarna i stället till miljörörelsen för tröst. Miljörörelsens fientlighet mot friheten, industrialismen och teknologin beror på att den är förnuftsfientlig. Frihet, industrier och teknologi är ju viktiga konsekvenser av förnuftet. Så hat mot förnuftet leder till hat mot friheten, industrierna och teknologin.

Om vi börjar förstå att miljörörelsen är en religion och att förnuftsfientlighet är dess´ fundamentala kännetecken - då lär vi kunna inse att det radikala botemedlet mot miljörörelsen är den radikala förnuftsvänliga filosofin objektivismen.

Information om objektivismen kan du få här – www.aynrand.org .

No comments:

Post a Comment