Another great site

Om du gillar min blogg, då kommer du antagligen att gilla den här sajten - http://www.aynrand.org/ .Om du tycker att mina åsikter är tankeväckande, och undrar var du kan djupare utforska dem rekommenderar jag att du läser Ayn Rands idéroman, Och världen skälvde. Du kan köpa denna roman här - http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9175665565 .

Kolla min ezine - www.radikalen.se .

Sunday, May 2, 2010

Utgör aborter mord?

Somliga människor, exempelvis kristdemokraterna, anser att aborter är en form av mord. Av dem som anser att aborter är mord, vill en del av dem förbjuda aborter i lag. Men det vill inte samtliga kristdemokrater som anser att aborter är mord. Dessa bland krisydemokraterna är hycklare. Ty hur kan man säga å ena sidan att aborter är mord, och å andra sidan att de inte skall totalförbjudas i lag? Lagen kan väl inte tolerera mord?

Men hursomhelst - om vi funderar närmare på frågan, bör vi kunna inse att aborter i själva verket inte utgör mord. Att begå ett mord betyder ju att ta livet av en levande varelse – eller hur? Och tar man livet av en levande varelse när man begår en abort? Ingalunda.

Visst, livet börjar vid befruktningen. Så ett foster är visst vid liv. Men ett foster är inte en levande varelse.

Min tumme är just nu vid liv. Hudcellerna, muskelcellerna, fettcellerna o.s.v. i min tumme utövar just nu metabolism. Blodet forsar genom blodkärlen i min tumme. Jag känner smärta om jag slår mig på min tumme. Min tumme är onekligen vid liv. Men min tumme är inte en levande varelse. En levande varelse är en självständig entitet. Medan en del av en levande varelses kropp däremot, som min tumme eller en kvinnas foster, inte är en självständig entitet. Den har ett gemensamt blodomlopp med ”modervarelsen”. Den har ett gemensamt nervsystem med ”modervarelsen”. Den har ett gemensamt immunsystem med ”modervarelsen”. Och den dör om den skiljs från ”modervarelsen”.

Om jag skär av min tumme, upphör den snabbt att vara vid liv. Just på grund av att den inte är en levande varelse. Den börjar snart ruttna och upplösas om jag skär av den från min hand. Ett foster ”dör” också om det aborteras. Det börjar snart ruttna och upplösas. Men jag begår väl inte ett mord om jag skär av min egen tumme, eller om jag ger en läkare i uppdrag att amputera min tumme? På samma sätt begår inte en kvinna ett mord, om hon ger en läkare i uppdrag att abortera hennes foster. Fostret är en del av hennes kropp, precis som min tumme är en del av min kropp. Och kvinnan har en rätt att göra vadhelst hon vill med samtliga delar av sin egen kropp, precis som jag har rätt att göra vad jag vill med samtliga delar av min.

Nu är det förstås en skillnad mellan min tumme och en kvinnas foster. Om jag avstår ifrån att skära av min tumme, kommer den bara att förbli en tumme. Men om en kvinna avstår från att abortera sitt foster, kommer fostret så småningom att bli till en levande varelse, till en bebis. Men det betyder bara att fostret är en potentiell människa. Det är inte en existerande människa. Och det är en himla stor skillnad. En potential är aldrig samma sak som en aktualitet. Jag kan säga att mina aktier är potentiellt värda flera miljarder kronor. Men innan de faktiskt har blivit till en miljardförmögenhet kan jag inte sälja dem för flera miljarder kronor, eller belåna dem för flera miljarder kronor – eller hur? En skådespelerska kan väl inte göra anspråk på att få en Oscar – bara genom att argumentera att hon har potentialen att bli en stor skådespelerska? En löpare kan väl inte göra anspråk på att få en olympisk guldmedalj – bara genom att göra gällande att han har potentialen att springa fortare än alla andra människor?

Nej, endast redan existerande levande människor kan mördas. En potentiell människa kan inte mördas.

Och endast redan existerande levande människor kan mördas. En levande del av en människa, vare sig det är en tumme eller ett foster, kan likaså inte mördas.

Så – en abort utgör inte ett mord. Aborter bör därför vara helt och hållet tillåtna av lagen.

No comments:

Post a Comment