Another great site

Om du gillar min blogg, då kommer du antagligen att gilla den här sajten - http://www.aynrand.org/ .Om du tycker att mina åsikter är tankeväckande, och undrar var du kan djupare utforska dem rekommenderar jag att du läser Ayn Rands idéroman, Och världen skälvde. Du kan köpa denna roman här - http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9175665565 .

Kolla min ezine - www.radikalen.se .

Tuesday, May 11, 2010

Hur ska vi kunna rädda vår frihet från demokratin?

Sverige är idag ett relativt fritt samhälle. Visserligen är Sverige en välfärdsstat, med allt vad det innebär av maktfullkomliga byråkrater och äregiriga politiker – men Sverige har också sådana obetalbara fördelar som en någorlunda fullständig yttrandefrihet, organisationsfrihet, religionsfrihet, rörelsefrihet o.s.v. Vi bör vara oerhört tacksamma för att vi svenskar kan tycka i stort sett vad helst vi vill, nästan helt utan risk för att slängas i fängelse.

Men hur skall vi kunna vara säkra på att det förblir på det här viset? Hur skall vi kunna garantera att vi aldrig förlorar den frihet som vi har idag? Många svenskar skulle nog svara ”Det är uppenbart! Vi måste slå vakt om demokratin! Om bara majoriteten alltid har makten, kommer aldrig någon galning som Hitler eller Pinochet att ha en chans!” Men det finns en uppenbar svaghet med detta resonemang – Hur skall vi kunna vara säkra på att majoriteten aldrig blir till en diktator? M.a.o. hur skall vi kunna förhindra att det blir ett avskyvärt majoritetsförtryck?

Denna fråga ”Hur skall vi kunna värna oss mot majoritetsförtryck?” är ingalunda bara en teoretisk och hypotetisk fråga. Vi har nämligen redan stora inslag av majoritetsförtryck i dagens Sverige. Se bara på skattesystemet. Majoriteten av svenskarna betalar ”bara” omkring 30% i inkomstskatt själva. Men denna sketna majoritet har infört ett system där den lilla minoriteten av svenskarna som är rika tvingas med våld att betala mycket mera än så!

Och se på hur pensionärerna förtrycker de unga med pensionssystemet - som ju bygger på fördelningsprincipen, och som därför förstör framtiden för dagens unga! Dagens gamla cyniker har dragit på Sverige en enorm statskuld för att finansiera sina egna sociala förmåner då de var yngre. Och dagens unga kommer att få betala denna enorma statskuld. ”Kommande generationer har inga röster!” heter det ju - och det är en av svagheterna med det parlamentariska systemet som vi har idag. Dagens politiska majoritet kan gynna sig själv på framtidens medborgares bekostnad.

Ja, här har vi en svår nöt. För att inte maktgalna diktatorer skall ta makten, måste man ha fria val och majoritetsstyre. Men majoritetsstyret är inte idiotsäkert det heller. Grundproblemet är att en stat alltid måste rattas av människor. Och alla människor, diktatorer likaväl som medlemmarna av demokratiska majoriteter – de har alltid alltihopa fri vilja. Detta metafysiska faktum innebär att samtliga människor alltid väljer fritt vad de skall göra med den makt som de eventuellt utrustas med.

Och ingen yttre faktor kan ofelbart tvinga dem att välja att handla rätt. Så närhelst man har fria val och majoritetsstyre uppstår det en stor risk för att det blir majoritetsförtryck. Risken för att makthavarna skall välja fel, och införa förtryck, är visserligen mindre när det är en majoritet som styr än när det är en ensam diktator som rattar staten. Det säger ju sig självt att det är mindre sannolikt att flera miljoner väljare skall välja fel samtidigt, än att bara en ensam diktator skall välja fel. Men risken för majoritetsförtryck finns likväl alltid i ett parlamentariskt system. Det är dagens Sverige ett bevis på! Så vad kan man göra åt detta jättelika politiska problem?

Tja - vi måste se till att skaffa oss en majoritet som saknar vilja att förtrycka minoriteter.

Men hur gör man det?

Svaret är att det handlar om filosofi. Hur människor väljer att handla beror på vilken verklighetsuppfattning de har. Människors handlingar, inklusive deras politiska handlingar, avgörs av vilka idéer de tror på. När ryssarna lurades till att tro på Karl Marx´ galna idéer, uppstod diktaturen Sovjetunionen. När tyskarna lurades till att tro på Adolf Hitler´s galna rasism, uppstod diktaturen Nazityskland. Och när de engelska kolonisterna i Nordamerika, förstod idéerna om individens rättigheter, uppstod det friaste landet som hittills har existerat i människans historia – nämligen USA.

Så du ser – när människorna i ett land förmås att tro på irrationella idéer – som den socialistiska marxismen eller den rasistiska nazismen – går de tämligen snabbt miste om friheten. Men när människorna i ett land istället förstår att uppskatta rationella idéer – som John Lockes idéer om begränsad statsmakt och individens rätt till liv, frihet och egendom – då blir människorna i stånd att skaffa sig ett relativt fritt samhälle.

Nyckeln till att förhindra att Sverige blir till en ”proletariatets (d.v.s. majoritetens) diktatur” är filosofisk upplysning. Ty vissa grundläggande filosofiska idéer ger upphov till ett fritt samhälle.

Människorna måste, till att börja med, fatta faktumet att förnuftet är människans grundläggande överlevnadsverktyg och att detta verktyg innehas av varje människa som individ. Detta innebär att varje människa, bortsett från sällsynta olyckor, har det i sin makt att styra sitt eget liv.

Sedan måste människorna fatta att frihet från angreppsvåld är den grundläggande sociala förutsättningen för att människorna skall kunna använda sina respektive förnuft fullt ut, och därmed leva på ett framgångsrikt sätt. Medlet för att bannlysa angreppsvåldet i ett samhälle är att inrätta en s.k. nattväktarstat – d.v.s. en stat som upprätthåller en polis, ett domstolssystem och ett militärt försvar, men som inte sysslar med någonting alls i övrigt.

De idéer som jag skissade ovan är skelettet hos den filosofi som utgör grunden för friheten. Det finns naturligtvis mycket mera som majoriteten måste förstå för att friheten skall bli tryggad. T.ex. svaren på de följande frågorna. Skall vi utveckla industrisamhället – eller ligger det ett egenvärde i att bevara naturen? Kan friheten förenas med ateismen – eller måste medborgarna tro på Gud för att kunna skilja mellan rätt och fel? Bör människorna var och en leva för sin egen skull – eller måste de leva för samhällets skull för att samhällets frihet skall kunna försvaras?

Och att lära majoriteten en rationell filosofi är inget idiotsäkert sätt att rädda friheten. Eftersom medlemmarna av majoriteten alltid har fri vilja kan de alltid välja fel. Men rationell filosofi är vår enda chans. Utan rationell filosofi är människorna så gott som ödesbestämda till att i längden leva som djur. Men om majoriteten hyser rationella idéer kommer de att luta åt att sätta värde på sin frihet. Människor som är utrustade med en rationell filosofi brukar förstå att friheten är ett värde – eftersom friheten faktiskt är ett värde.

Bara ett upplyst folk klarar av att behålla sin frihet – om de råkar vara så pass lyckligt lottade att de har fått ärva frihet från ärevördiga förfäder till att börja med. Svenska folket håller idag på att förlora friheten som de har ärvt av sina moraliskt bättre och klokare förfäder. Det svenska samhället blir alltmera socialistiskt och ofritt. Detta beror i grund och botten på att svenskarnas kunskaper i ämnet filosofi är erbarmliga. Svenskarna förstår inte förnuftets värde, individualismens värde, egoismens värde och frihetens värde. Därför håller friheten på att gå förlorad i detta arma land.

För att utvecklingen skall vändas behövs filosofin objektivismen. Objektivismen ger det fria samhället den intellektuella grund att stå på som det fria samhället fram tills nyligen har saknat. Objektivismens kärna kan sägas vara – verklighetens absolutism, förnuftet, egoismen och kapitalismen. Om du vill veta mera om vad objektivismen går ut på – och om hur objektivismen kan möjliggöra för dig att rädda din frihet – kan du gärna ta en titt på dessa sajter – www.aynrand.org och www.aynrandbookstore.com . Du bör dessutom läsa sådana böcker som Och världen skälvde - http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9175665565 .

Vi ses på barrikaderna!

No comments:

Post a Comment