Another great site

Om du gillar min blogg, då kommer du antagligen att gilla den här sajten - http://www.aynrand.org/ .Om du tycker att mina åsikter är tankeväckande, och undrar var du kan djupare utforska dem rekommenderar jag att du läser Ayn Rands idéroman, Och världen skälvde. Du kan köpa denna roman här - http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9175665565 .

Kolla min ezine - www.radikalen.se .

Thursday, May 20, 2010

Hur guldet kan ersätta euron

Euron är bildligt talat en s.k. ”pappers”-valuta. Det betyder inte att det är så att Europas pengar idag huvudsakligen utgörs av sedlar, som är tryckta på papper. Nej, huvuddelen av pengarna i Europa idag - som kallas för ”euron” - utgörs av ettor och nollor i bankernas datorer. Men det är ännu billigare att skapa dessa ettor och nollor ur tomma luften än vad det är att trycka upp nya sedlar.

Det kanske kostar några öre att trycka en sedel värd ett tusen kronor. Var och en kan förstå att det då är oerhört frestande för Centralbankerna att trycka upp massor av nya ettusen kronors sedlar - med en kraftig prisinflation som resultat. Men det kostar antagligen mindre än en tusendels öre att skapa euron till ett värde av ett tusen kronor genom att bara ändra på ettorna och nollorna i bankernas datorer. Så det är nästan bergsäkert att vi kommer att få en ständigt pågående inflation så länge som vi har euron. Men finns det något radikalt alternativ till euron – som ger oss skydd mot inflation?

Ja, jag vågar påstå att guld utgör ett utmärkt alternativ till euron.

Guldet är den bästa sortens pengar p.g.a. guldets naturliga egenskaper:

1) Guldet är homogent. En viktenhet guld är exakt likadan som ett annat exemplar av samma viktenhet guld. Så om du får ett rent guldmynt, väger det och finner att det väger, säg, 20 gram, då är det lätt att räkna ut exakt vad det är värt. Guld är inte som exempelvis diamanter, där två olika diamanter av samma vikt kan vara värda olika mycket, p.g.a. skillnader i kvalitet.

2) Guldet är delbart. Du kan enkelt ta en stor bit guld och dela upp det i mindre bitar guld av valfri vikt. Så om du har 100 gram guld, kan du enkelt dela upp det till att bli 10 bitar guld på 10 gram vardera. Och om du har 10 bitar guld på 10 gram vardera, kan du enkelt smälta ner dem och sedan gjuta ett större mynt på 100 gram. Så det är lätt att skapa guldmynt av valfri storlek.

3) Guldet är väldigt värdefullt. Ett gram guld är värt mycket mera än exempelvis ett gram silver, ett gram koppar, ett gram järn o.s.v. Så om du har guldmynt till ett visst värde, kommer dessa mynt inte att väga tillnärmelsevis lika mycket som mynt till samma värde gjort av, exempelvis, silver eller koppar eller järn. Så guldmynt blir mycket lättare och billigare att transportera. De blir också lättare och billigare att förvara, eftersom de inte tar upp lika mycken plats som exempelvis silvermynt eller kopparmynt eller järnmynt skulle göra.

4) Guldet är beständigt. Ett guldmynt rostar inte, ruttnar inte, avdunstar inte o.s.v. Därför löper innehavaren ingen risk för att ett guldmynt ska gå förlorat - förutom om en yttre omständighet, som t.ex. en stöld eller en naturkatastrof, inträffar - oavsett hur länge hon förvarar guldmyntet. Så innehavaren av ett guldmynt har värdet av sin egendom synnerligen väl tryggat.

De fyra egenskaperna ovan förklarar varför guldet är överlägset andra fysiska substanser som silver, koppar och järn som pengar. Sedan finns det en femte egenskap, som gör guldet överlägsen alla ”pappers” pengar, inklusive euron.

Den egenskapen är att guld inte kan skapas ur tomma luften. Ingen stat eller privatbank kan öka penningmängden godtyckligt, när pengarna består av guld. Blotta önskan att det skall finnas mera pengar räcker inte för att åstadkomma mera guldpengar, såsom bildligt talat är fallet när pengarna bara består av papperslappar eller av ettor och nollor i datorer. Nya guldpengar kan endast skapas genom att guld bryts i gruvor och gjuts till tackor eller präglas till mynt - och det tar tid och kostar ordentligt. Det innebär att närhelst pengarna utgörs av guld blir penningväsendet stabilt och förutsebart. Vilket är en enorm fördel för alla ekonomiska aktörers planering.

OK. Om vi nu ser att guldet objektivt är den bästa sortens pengar – hur skulle det då kunna gå till när guld som pengar infördes?

Det korta svaret är att det bäst skulle ske genom ett införande av laissez-faire. D.v.s. medborgarna skulle var och en själva få bestämma vad de vill använda som pengar. Om det nu är sant att guldet är den objektivt bästa sortens pengar - då borde man kunna förvänta sig att guldet skulle komma att konkurrera ut alla andra sorters pengar - om bara medborgarna fick välja fritt.

EU skulle därför kunna avskaffa euron i ordnade former genom att bara stifta en lag som lydde ungefär så här – ”Vare sig EU, eller regeringen för något land som tillhör EU, skall tvinga någon EU-medborgare att använda någon viss sorts pengar. Det skall stå varje EU invånare fritt att använda vad som helst som pengar, som medmänniskorna går med på att använda. Inget politiskt organ skall gynna euron framför någon annan sorts pengar som de privata ekonomiska aktörerna försöker använda.”

Vad skulle hända om EU antog en sådan här lag? Jo, inledningsvis skulle de flesta européer fortsätta att använda euron, utav gammal vana. Men, eftersom Europas politiker hela tiden förstörde värdet av sina egna euron skulle flera och flera européer se sig om efter ett bättre alternativ. Kanske skulle en del privata banker försöka erbjuda européerna samma sorts pengar som euron? D.v.s. sedlar, eller ettor och nollor i datorer - d.v.s. pengar som inte backades upp av något realvärde i stil med guld liggande i bankernas kassavalv. Men vilken europé med huvudet på skaft skulle våga använda sådana monopolpengar? Alla förståndiga människor skulle inse att de inte vågade lita på de privata bankmännens ärliga blåa ögon när dessa sade ”Dessa sedlar är värda det vi, bankmännen, säger att de är värda.” Européerna skulle vilja ha en handfast garanti för att pengarna var värda det bankmännen påstod att pengarna var värda.

Några européer skulle då säkert minnas att guld en gång i tiden var pengar - och att guldet utgjorde ett rejält skydd mot penningvärdesförstöringen som tog fart efter guldets roll som pengar avskaffades. De skulle börja skaffa sig guld och de skulle börja använda guldet som ett skydd mot inflationen, genom att hamstra det i bankfack. Bankmännen skulle lägga märke till att det fanns en efterfrågan på guld. De skulle därför börja erbjuda sina kunder guld som ett alternativt betalningsmedel till euron. De skulle antagligen börja prägla mynt utgjorda av standardiserade kvantiteter guld. Och många européer, när de märkte att eurons köpkraft bara sjönk och sjönk, skulle börja lämna det sjunkande skeppet som euron utgjorde. De skulle börja använda guldmynten istället. Guldpengarna skulle ju objektivt sett vara säkrare. Och de flesta moderna européer är ju trygghetsnarkomaner! Så de skulle med all sannolikhet sätta värde på guldets säkerhet. Summan av kardemumman skulle bli att allt flera européer skulle vakna och börja använda de privata bankernas guldpengar i stället för euron.

Så att fasa ut euron under ordnade former skulle inte kräva någon komplicerad, byråkratisk lagstiftning. En enda enkel lag skulle räcka. En lag som förklarade att det var tillåtet för de privata bankerna att fritt ge ut pengar som konkurrerade med euron. Det är i princip allt som skulle krävas. Och vilken vän av friheten kan förneka att det vore principiellt fel att förbjuda privata pengar att konkurrera fritt med euron? Monopol är väl alltid av ondo? I synnerhet ett sådant monopol som möjliggör en okontrollerad penningvärdesförstöring - vilket den Europeiska centralbankens monopol på leveranserna av Europas betalningsmedel, euron, onekligen utgör?

No comments:

Post a Comment