Another great site

Om du gillar min blogg, då kommer du antagligen att gilla den här sajten - http://www.aynrand.org/ .Om du tycker att mina åsikter är tankeväckande, och undrar var du kan djupare utforska dem rekommenderar jag att du läser Ayn Rands idéroman, Och världen skälvde. Du kan köpa denna roman här - http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9175665565 .

Kolla min ezine - www.radikalen.se .

Thursday, May 13, 2010

Måste vi verkligen ha en värnplikt?

Sverige är ett fritt samhälle. Men friheten består inte automatiskt - av sig självt. Friheten måste försvaras. Och ifall Sverige blir angripet av en utländsk makt, då måste Sverige faktiskt försvaras av en armé - d.v.s. av ett militärt försvar.

Men hur kan vi vara säkra på att försvaret alltid kommer att ha dels de erforderliga ekonomiska resurserna som krävs för att försvara landet - och att det dels alltid kommer att ha de erforderliga personella resurserna som krävs för att försvara landet? De svar som ges på dessa två frågor är konventionellt att försvarets ekonomiska resurser skall garanteras genom beskattning, och att försvarets personella resurser skall garanteras genom en obligatorisk värnplikt. Men både beskattning och obligatorisk värnplikt innebär att staten utsätter enskilda medborgare för angreppsvåld. Det är ju hotet att annars kastas i fängelse som gör att en medborgare är tvungen att betala skatten, vare sig hon själv vill det eller inte. Och det är likaså hotet att annars kastas i fängelse som gör att en medborgare är tvungen att göra värnplikten, vare sig han själv vill det eller inte. Så både beskattning och obligatorisk värnplikt är principvidriga - och de är det av ett och samma grundläggande skäl.

Men är inte både beskattning och obligatorisk värnplikt nödvändiga ont - trots att de är moraliskt klandervärda? Jag har redan besvarat frågan om beskattningen nekande i min essä – ”Måste vi verkligen ha skatter?” - publicerat på denna blog den 12:e maj, 2010 . Jag argumenterade där att det visst går att finansiera försvaret och rättväsendet på ett tillförlitligt sätt, men utan moraliskt klandervärt tvång. Nu vill jag i denna essä visa att det också går att skaffa fram tillräckligt många soldater till försvaret utan moraliskt klandervärt tvång.

Ja, hur kan vi veta att det alltid kommer att finnas tillräckligt många unga män och kvinnor som anmäler sig till försvaret av egen fri vilja? Ja, till att börja med måste vi komma ihåg att dagens Sverige inte är en diktatur. Dagens Sverige är i huvudsak ett fritt land. Människorna i en diktatur skulle förvisso kunna förväntas dra sig för att anmäla sig till tjänstgöring i försvaret av egen vilja. Vilken ung människa med huvudet på skaft skulle vilja sätta det egna livet på spel för att tjäna en sådan sk-tstövel som Saddam Hussein eller Josef Stalin? Diktatorer brukar nästan alltid nödsakas att tillgripa tvångsrekrytering för att bemanna sina arméer.

Men behöver ett fritt land - som Sverige - göra det också? Det vore konstigt om så vore fallet. Alla människor med huvudet på skaft sätter värde på friheten. Och alla människor med huvudet på skaft inser att friheten måste försvaras när den hotas. Så varför skulle inte svenskarna ställa upp på att bemanna sitt eget fria lands försvar av egen vilja? Tja, det finns förstås även i förhållandevis fria samhällen, som dagens Sverige, enskilda människor som är så dumma att de inte uppskattar friheten. Det finns t.ex. pacifister - som hellre skulle vilja leva som slavar i en diktatur än nödsakas döda en angripande diktaturs soldater. Och det finns i alla samhällen också parasiter - typer som visserligen vill vara fria, men som föredrar att åka snålskjuts på andra istället för att bidra till försvaret själva.

Så om vi avskaffar den obligatoriska värnplikten kommer somliga svenskar inte att frivilligt anmäla sig till försvaret. Men är det en förlust? Vill vi verkligen lita på kampviljan hos människor som är så dumma att de inte uppskattar friheten - eller som är så moraliskt depraverade att de inte gitter kämpa, utan vill åka snålskjuts på andra? Svaret ger sig själv. De enda soldaterna som verkligen utgör ett värde för försvaret är de soldater som vill försvara sitt land - med risk för det egna livet. Tvångskommenderade soldater skulle endast utgöra en barlast i försvaret - en barlast som gjorde den mindre slagkraftig - och därmed äventyrade livet hos de bättre soldaterna som var villiga att kämpa. Vilken människa med huvudet på skaft skulle vilja kämpa sida vid sida med soldater av den sort som antingen var dumma eller parasitära?

Så du ser: det moraliska är också det praktiska. Ett frivilligt försvar är inte ”bara” ett moraliskt finare försvar än ett som är baserat på obligatorisk värnplikt - det är också ett bättre, effektivare försvar än ett som är baserat på obligatorisk värnplikt. Historien har visat gång på gång att soldater som ville själva kämpa också kämpade bättre än sådana soldater som endast var tvingade till att gå ut på slagfältet. Saddam Hussein och Josef Stalin förfogade endast över patetiskt svaga arméer - just på grund av att deras soldater var tvångsrekryterade. USA hade inga som helst svårigheter att besegra Hussein - och Hitlers arméer skar genom det sovjetiska försvaret som en kniv genom varmt smör ända tills det att USA gjorde missgreppet att komma till Sovjetunionens undsättning. Det är visserligen sant att Hitler var en diktator - men de tyska soldaterna var ofta villiga att kämpa ändå därför att de inbillade sig att nazismen, eller åtminstone det tyska fosterlandet, var något som var värt att kämpa för – på nästan samma sätt som många svenska soldater idag skulle vara villiga att kämpa, för att de inser att friheten verkligen är värd att kämpa för. Men Hitlers idioter till soldater, som var så dumma att de stödde diktatorn Hitler - var ingen match för USAs och Storbritanniens mera rationella soldater, som insåg att friheten var värd att kämpa för.

Sedan finns det ytterligare en fördel med ett på frivillighet baserat försvar. Med ett frivilligt bemannat försvar blir det svårare för eventuella moraliskt korrumperade politiker i ett fritt land att föra in landet i ett orättfärdigt krig. Ställ dig själv frågan – hur sannolikt är det att Kennedy, Johnson och Nixon hade lyckats få tillräckligt många unga amerikanska män att ställa upp på att kriga i Vietnam - om inte USA hade haft en obligatorisk värnplikt medan Vietnamkriget pågick? Hur många unga amerikanska män hade frivilligt riskerat att dö i Indokinas djungler bara för att rädda en korrupt militärdiktatur i Sydvietnam kvar vid makten?

Så min slutsats är denna – ett försvar som bemannas av frivilliga är både moraliskt finare än ett värnpliktsbaserat försvar-  och ett försvar som bemannas av frivilliga är också ett effektivare försvar än ett värnpliktsbaserat försvar. Så, nej - vi behöver verkligen inte den obligatoriska värnplikten!

No comments:

Post a Comment