Another great site

Om du gillar min blogg, då kommer du antagligen att gilla den här sajten - http://www.aynrand.org/ .Om du tycker att mina åsikter är tankeväckande, och undrar var du kan djupare utforska dem rekommenderar jag att du läser Ayn Rands idéroman, Och världen skälvde. Du kan köpa denna roman här - http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9175665565 .

Kolla min ezine - www.radikalen.se .

Sunday, November 8, 2009

Newsmill utgör ett andningshål för oss objektivister

Jag är objektivist. [Jag var objektivist då jag skrev denna essä år 2009. Jag har nyligen upptäckt att jag trots allt inte håller med Ayn Rand i en filosofisk fråga (nämligen orsaken till individens intelligensnivå) - så jag är inte längre (då jag reviderar denna essä under våren av år 2016) objektivist.] Det betyder att jag är anhängare av den filosofi, skapad av Ayn Rand, som är mest känd för att förespråka kapitalismen, egoismen och förnuftets absolutism. Det betyder också att jag är så gott som portförbjuden i de flesta av våra massmedier.

Etablerade massmedier, som t.ex. Svenska Dagbladet, Sveriges Radio, Dagens Nyheter och de fackliga tidningarna - de vill inte låta radikala förespråkare av kapitalismen och dyliktfå en syl i vädret. Snacket om att låta olika uppfattningar komma till tals och brytas mot varandra, är mest just snack. Sanningen är att etablissemanget i massmedierna, liksom i det intellektuella etablissemanget i största allmänhet, är väldigt intolerant.

Men medlemmarna av etablissemanget försöker sällan argumentera mot oss objektivister. De har nämligen inga starka argument att komma med. Och då är det förstås klokast att bara försöka tiga ihjäl sina motståndare. I undantagsfall försöker etablissemanget köra med hutlösa personangrepp mot Ayn Rand och mot dem som förespråkar hennes idéer.

Newsmill [Newsmill var en debattsajt på nätet som var öppen för debattinlägg från allmänheten under åren 2007 t.o.m. 2012 - på ett ungefär. Jag var en flitig deltagare. Sajten Newsmill är numera nedlagt.] utgör dock ett andningshål för oss objektivister. Var och en som har läst Newsmill i någon större utsträckning har säkert märkt vid det här laget att jag är en flitig skribent här. Jag har fått omkring 150 stycken artiklar publicerade här under det senaste året. Det motsvarar nästan en artikel varannan dag! Mina artiklar har handlat om ett brett spektrum av ämnen. Jag har t.ex. påtalat sossarnas samarbetspolitik med Nazityskland under Andra världskriget ("Samarbetet med Nazityskland", publicerad på denna blog mars 14, 2009), jag har förespråkat kroppsbestraffning av brottslingar ("Pröva kroppsbestraffning i skolan och rättsväsendet", publicerad här mars 2, 2009),  jag har förklarat att Adolf Hitler var en ovanligt konsekvent altruist ("Hitler var altruist", publicerad här december 22, 2008) , jag har förespråkat fri invandring ("VÅR SVENSKA APARTHEID", publicerad här december 27, 2014), jag har försökt att leda i bevis att äkta kärlek är självisk ("Äkta kärlek är självisk", publicerad här september 9, 2009) och jag har förklarat varför jag hatar facket ("Varför jag hatar facket", publicerad här februari 21, 2009). Som du kan se är mina åsikter inte konventionella och tråkiga. Om du inte redan är insatt i innehållet i min filosofi, objektivismen, kan mina åsikter överaska dig. Du vet aldrig i förväg var du har mig - om du inte har studerat objektivismen själv och därmed redan vet ”where I´m coming from”.

Det finns inte många objektivister som skriver här på Newsmill. Jag har under hela det senaste året bara lagt märke till artiklar av två andra objektivister här förutom mig själv – Carl Svanberg och Filip Björner. Det finns f.ö. inte många objektivister överhuvudtaget i Sverige ännu. Antagligen bara mellan 50 och 100 stycken. Många av oss känner varandra. Filip Björner är t.ex. min bästa vän, och jag är bekant med Carl Svanberg - fast han bor på annan ort än Stockholm, där jag bor.

Varför har vi objektivister så förbaskat svårt att få våra röster hörda i de etablerade massmedierna? Antagligen inte för att vi skriver dåligt. Jag är övertygad om att jag själv skriver grammatiskt korrekt och rättstavat svenska (några gånger har stavfel smygit sig in i några av mina debattinlägg därför att jag har varit trött). Jag tror mig veta att de flesta som läser mina alster kan begripa vad jag säger, om de är rationella och om de inte evaderar. Orsaken till att våra debattinlägg så ofta refuseras av de etablerade massmedierna lär i stället vara innehållet i våra åsikter.

Vi förespråkar t.ex. laissez-faire-kapitalismen. Det är inte populärt hos exempelvis Sveriges Radio och Aftonbladet. Vi fördömer välfärdspolitiken. Det är inte populärt hos exempelvis Dagens Nyheter och Expressen. Vi förespråkar ateismen. Det är inte populärt hos Svenska Dagbladet. Och vi objektivister förkastar moralläran altruismen. Det är inte populärt hos vare sig Sveriges Radio, Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen eller Svenska Dagbladet. Altruismen är den heligaste av alla heliga kor i vår, av 1700-talsfilosofen Immanuel Kant, felprogrammerade kultur.

Men frågan är om inte det som etablissemanget hatar mest hos objektivismen är det faktum att vi objektivister är säkra på vår sak. Vi är inte infekterade av den moderna skepticismen - en irrlära som menar att ingen kan veta någonting säkert. Enligt den moderna skepticismen, kan man endast känna till sannolikheter, men man kan aldrig vara helt säker - och därför måste man alltid medge att kanske motståndaren trots allt har rätt - även om denne är en vidrig massmördare. Skepticismen är en manifestation av subjektivismen - och subjektivismen finns överallt i kulturen idag. Alla tar det för givet att ingen objektivitet är möjlig. Men objektivitet är ju en del av objektivismens självaste namn! Inte att undra på att vi objektivister är portförbjudna i de fina salongerna hos det intellektuella etablissemanget!

Här på Newsmill är det dock högt i tak. Nästan alla möjliga åsikter förutom några objektivt olämpliga saker, som rasism och personangrepp, är tillåtna på detta forum. Därför är Newsmill ett andningshål för oss objektivister. Det är sådana här andningshål som vi behöver.

Eftersom vi har verkligheten på vår sida, har vi anledning att förvänta oss att vår filosofi kommer att segra - om bara den får en ärlig chans att bli hörd. Vi tror oss kunna vinna mot våra motståndare - om bara det blir till en öppen konkurrens mellan våra idéer och deras idéer.

Det kommer att ta tid förstås. De flesta människor vill ju väldigt ogärna erkänna att de har fel! Så det kommer i huvudsak endast att bli somliga av de ännu unga som låter sig övertygas av objektivisterna. Sedan får vi vänta tills den äldre, redan förstörda generationen dör undan - så att de unga, som har influerats av objektivismen, kommer till att utgöra en majoritet bland de intellektuella ledarna.

Men en filosofi som lär ut att du kan fatta verkligheten med ditt eget personliga förnuft, och att det är rätt att försöka leva ett lyckligt liv istället för att offra och försaka – en sådan filosofi borde väl vara mera tilltalande till dem bland de unga som bryr sig om att tänka, än sådana filosofier som säger ”Du och ditt förnuft är ingenting - och din uppgift i livet är att lida och dö!” Det där senare är förresten, ärligt talat, den egentliga innebörden i både de gamla, religiösa livssynen och i de moderna, kollektivistiska filosofierna - när allt kommer omkring.

Så leve Newsmill och det fria ordet! Låt tusen idéer blomma!

No comments:

Post a Comment