Another great site

Om du gillar min blogg, då kommer du antagligen att gilla den här sajten - http://www.aynrand.org/ .Om du tycker att mina åsikter är tankeväckande, och undrar var du kan djupare utforska dem rekommenderar jag att du läser Ayn Rands idéroman, Och världen skälvde. Du kan köpa denna roman här - http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9175665565 .

Kolla min ezine - www.radikalen.se .

Sunday, October 25, 2009

Elitstyre eller egenmakt?

Nuförtiden säger en del borgerliga nationalekonomer att Sverige behöver "expertstyre". Ekonomerna påpekar att politikerna inte kan veta allt om allting. Därför kan politikerna inte styra och ansvara för alla delar av välfärdsstaten samtidigt. De borgerliga ekonomerna säger att politikerna därför borde tillsätta en elit av opolitiska experter med uppgift att styra sjukvården, skolorna osv.

Jag som är objektivist och metallarbetare håller med om att det behövs ett expertstyre - men inte om att det behövs ett elitstyre! Det behövs egenmakt och expertstyre - istället för ett elitstyre och expertstyre.

Vem är den bästa experten på mitt behov av sjukvård? Det är jag själv förstås - det är ingen annan än just jag själv som vet mest om mitt eget liv och min egen hälsa. Vem är den bästa experten på mitt behov av arbete? Jag själv naturligtvis - jag vet mera om mina egna kunskaper, ambitioner, och möjligheter än någon annan gör. Vem är den bästa experten på mitt behov av en bostad? Jag själv förstås. Jag vet mera än andra om var jag vill bo, hur mycket utrymme jag behöver för mina saker, hur mycket av min inkomst jag kan tänka mig att lägga på hyran, osv.

Ibland behöver vanliga människor förstås hjälp av experter. En cancersjuk människa, t.ex., behöver hjälp av en läkare som är expert på cancer för att ha en chans att överleva. Den sjuke kan inte rimligen operera bort sin egen cancertumor. En affärsman som stäms för patentintrång, behöver hjälp av en advokat som är expert på patenträtt, för att ha en chans att klara sig i rätten. O.s.v.

Men detta utgör ingalunda en ursäkt för politikerna att inrätta ett elitstyre av experter. Därför att varje människa som behöver hjälp av experter, är själv den bästa experten på just vilken experthjälp hon behöver. En sjuk människa måste själv ha ansvaret att välja vilken läkare eller sjukhus hon vill anlita. En affärsman som skall genomgå en rättegång, måste själv få välja vilken advokat han vill anlita. O.s.v. Om en elit av experter i stället bestämmer, hamnar de vanliga människornas liv i denna elits händer. Då är de utelämnade åt elitens godtycke.

På samma sätt är alla andra vuxna människor de bästa experterna på sina egna behov. Det samhällssystem som innebär expertstyre utan elitstyre är därför laissez-faire-kapitalismen. Det är i det kapitalistiska samhället som varje individ får ta vara på sig själv och får ta ansvaret för sitt eget liv. Det är i det kapitalistiska samhället som det råder det "expertstyre" som borgerliga ekonomer efterlyser - och samtidigt den "egenmakt" som socialistiska ekonomer efterlyser!

No comments:

Post a Comment