Another great site

Om du gillar min blogg, då kommer du antagligen att gilla den här sajten - http://www.aynrand.org/ .Om du tycker att mina åsikter är tankeväckande, och undrar var du kan djupare utforska dem rekommenderar jag att du läser Ayn Rands idéroman, Och världen skälvde. Du kan köpa denna roman här - http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9175665565 .

Kolla min ezine - www.radikalen.se .

Sunday, April 11, 2010

Kan Göran Greiders slaveripolitik ge oss välfärd?

Göran Greider aktualiserar en intressant fråga i sin artikel här på Newsmill ”Inför en social värnpliktsarmé”. Frågan som Greider aktualiserar är – kan slaveri ge folket välfärd?

Fråga dig själv - vad är ”värnplikt”? Den är, väsentligen, en form av slaveri. Slaveri betyder nämligen – och du kan slå upp detta i ordboken - ofrivillig tjänstgöring. Varken mer eller mindre. När någon människa eller stat, med våld eller hot om våld, tvingar en annan människa att göra något åt henne utan den andra människans medgivande - då är det definitionsmässigt fråga om slaveri. Värnplikten är en, med hot om fängelsestraff, påtvingad ofrivillig tjänstgöring. Den är slaveri - ett slaveri där staten är slavdrivaren. Socialistiskt slaveri m.a.o.

Det är en skandal att ett relativt fritt land som Sverige har tillåtit sig självmotsägelsen att göra unga män till slavar - i det föregivna syftet att försvara själva friheten! Staten har berövat unga män deras frihet - i det föregivna syftet att försvara deras, och resten av folkets, frihet. Ett fritt land skall visserligen ha ett försvar, så länge det finns tyrannier (t.ex. Ryssland) i närheten. Men ett fritt land skall inte för den skull ha någon obligatorisk värnplikt. Försvaret skall bemannas av frivilliga - gärna mot betalning.

Men tack och lov har slaveriet i Sverige hittills varit ytterst begränsat. De unga männen har bara tvingats att vara slavar under några månader av sina liv - och slaveriet har varit begränsat till den viktigaste uppgiften av dem alla, att försvara den avgörande sociala förutsättningen för våra liv – d.v.s. vår frihet.

Men nu vill Göran Greider inte avskaffa det onda - d.v.s. värnplikten. Han vill i stället utvidga den ännu mera! Han förordar visserligen att den där förhatliga militära värnplikten skall avskaffas - men han föreslår också att alla svenskar i stället med våld skall tvingas att ägna förslagsvis ett år av sina liv åt att ”städa toaletter, torka spyor och krypa omkring i ljungen efter lingon”.

Varför detta slaveri? För att behovet finns, så klart! Folk behöver ju vård, utbildning och omsorg. Och att göra folk till slavar är ju ett enkelt sätt att tillgodose behovet, eller hur? I alla fall om man är en socialist som inbillar sig att allt som behövs är mera resurser i form av ”arbetskraft”.

Göran Greider skriver ”Ett Sverige där kommande ministrar och alla slags makthavare har gjort sin sociala plikt i vården av gamla och barn, städat toaletter och torkat spyor eller krupit omkring i ljungen efter lingon, tror jag skulle bidra till att skapa en mer mänsklig kader av makthavare.” Detta citat visar att Greider har nada insikter i mänsklig psykologi. Ty att tvinga människor till att utföra sysslor som att städa toaletter eller torka spyor - det kommer garanterat inte att göra dem muntra och välvilligt inställda till sina medmänniskor. Det kommer att göra dem bittra och hatiska. Se på erfarenheterna av tidigare seklers negerslaveri. De svarta slavarna hatade innerligt sina plågoandar -och när de då och då lyckades kasta av sig sina bojor, massakrerade de därför sina vita tidigare slavdrivare utan nåd. Slaveriet har endast skapat hat och bitterhet genom historien, närhelst människor har försökt att lösa problemet att rekrytera arbetskraft med våld.

Att städa toaletter och torka spyor – det är visst jobb som måste göras av någon. Men hur får man folk till att utföra otrevliga arbetsuppgifter i ett fritt samhälle? Enkelt – man betalar dem tillräckligt bra. Då får man folk att göra jobbet frivilligt. Och eftersom de gör jobbet av egen vilja blir de inte bittra och hatiska som en följd av att sysslorna inte är så trevliga.

Men det är klart – en socialistisk välfärdsstat brukar inte så gott om pengar - eller hur? Så den mest näraliggande lösningen på problemet med att rekrytera folk är, för en socialist som Göran Greider, att tvångsrekrytera dem. M.a.o. att göra dem till slavar. "Socialister gör det med tvång" som skämtet lyder.

Göran Greiders ”lösning” på problemet att få fram resurser till ”välfärden” skulle få katastrofala konsekvenser om den genomfördes. Även bortsett från att ”lösningen” är moraliskt klandervärd.

Jag har redan påpekat att en tvångsrekrytering av folk till arbetsuppgifter skulle skapa ett samhälle fullt av bitterhet och hat – precis som i f.d. Sovjetunionen och de övriga öststaterna. Men dessutom skulle förslaget på köpet förstöra det som finns kvar av ”välfärden”.

Göran Greider verkar tro att välfärd kan skapas av råslit - som att städa toaletter och torka spyor. Han inser tydligen inte att produktion av välfärd kräver intelligens. Enskilda människor måste utföra självständigt tänkande för att kunna göra sådana saker som att bota sjukdomar, lära barn att läsa, lugna ner oroliga dementa pensionärer o.s.v. De måste tänka även för att kunna städa toaletter och torka spyor. Och välfärdsstaten kan inte kommendera fram det där tänkandet. Om välfärdsstaten inför regelrätt slaveri inom välfärdsproduktionen, kommer sjukvården, skolan, åldringsvården och resten att köras i botten i lika hög grad som exempelvis jordbruket kördes i botten i slavsamhället Kambodja, under Pol Pot. Av det enkla skälet att källan till all välfärd, människans förnuft, fungerar inte under tvång.

Om välfärden skall räddas måste vi gå rakt motsatta väg mot den som Göran Greider föreslår. Vi får absolut inte utöka slaveriet ännu mera. Vi måste istället avskaffa alla befintliga inslag av slaveri i vårt samhälle - och producera välfärdstjänsterna på frivillighetens väg.

Alla svenskar som vill ha sjukvård, utbildning, äldreomsorg o.s.v. måste respektera läkarnas, lärarnas, vårdarnas o.s.v. rätt till frihet. Vi måste m.a.o. avskaffa välfärdsstaten - och införa det kapitalistiska systemet - systemet där allt arbete är otvingat, och där angreppsvåldet är bannlyst!

No comments:

Post a Comment