Another great site

Om du gillar min blogg, då kommer du antagligen att gilla den här sajten - http://www.aynrand.org/ .Om du tycker att mina åsikter är tankeväckande, och undrar var du kan djupare utforska dem rekommenderar jag att du läser Ayn Rands idéroman, Och världen skälvde. Du kan köpa denna roman här - http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9175665565 .

Kolla min ezine - www.radikalen.se .

Sunday, June 7, 2009

Sexualundervisningen är propaganda för frihet

Den konservativa muslimen Mohamed Omar skriver i ett inlägg på Newsmill i juni 2009 [Jag skrev ursprungligen denna essä som ett debattinlägg på debattsajten Newsmill på sommaren av år 2009.] att sexualundervisningen i den svenska skolan är ”propaganda för promiskuitet”. Omar skriver vidare att sexualundervisningen ingalunda är ”svensk” därför att förr i tiden, mellan 1200-talet och 1700-talet, var svenskarna fientligt inställda mot sex före äktenskapet - precis som de fromma bland dagens muslimer. Omar skriver vidare att den nuvarande synen i Sverige på sex före äktenskapet ingalunda är ”evigt”.

Jag är oenig med Omar om samtliga tre punkter ovan.

1) ”Sexualundervisningen är propaganda för promiskuitet”.

Nej, sexualundervisningen är ”bara” propaganda för frihet. Sexualundervisningen är en yttring av den ”moderna” uppfattningen att varje vuxen individ skall åtnjuta rätten att njuta av sex närhelst han eller hon själv vill. Mig veterligen säger ingen lärare i den svenska skolan att eleverna skall, eller ens bör, ha många olika sexpartner. Att ha sex före äktenskapet (Och skolans nuvarande sexualundervisning är väl faktiskt neutral ifråga om det lämpliga i att ha sex före äktenskapet?) är ju inte liktydigt med att ha sex med många olika partner! Det finns ju många sambon som är trofasta mot sin älskade!

Men sexualundervisningen i den svenska skolan sänder en signal till ungdomarna om att det är deras eget val att fatta: om, när, hur och med vem de vill ha sex. De får bestämma över sig själva! Om de vill ha sex före äktenskapet eller inte. Om de vill ha endast en enda sexpartner eller många. Inga präster eller politiker kommer att banna dem eller straffa dem om de väljer att njuta av sex före äktenskapet - eller om de väljer att vara promiskuösa. Sexualundervisningen är helt enkelt ett uttryck för den frihet, d.v.s. det självstyre för individen, som vi tack och lov har i dagens Sverige.

Det är nog detta som Omar ogillar. Islam är en religion som bejakar auktoritet och lydnad. Individen skall inte få bestämma över sig själv, enligt Islam. I de islamska samhällena, främst i Mellanöstern, bestämmer männen över kvinnorna, klanhövdingen över de övriga klanmedlemmarna, politikerna över medborgarna och prästerna över dem alltihopa. Det är nog ett sådant samhälle som Omar drömmer om. Sexualundervisningen utgör ett hinder för en utveckling i den riktningen. Eftersom den bidrar till att medvetandegöra ungdomarna om värdet av friheten - genom att göra den sexuella friheten till ett konkret exempel på den abstrakta principen. Därav Omars inlägg mot sexualundervisningen.

2) ”Sexualmoralen som lärs ut på sos-lektionerna är dock inte `svensk` för fem öre.”

Det är den visst! Den stämmer förvisso inte överens med den syn på friheten som fanns i Sverige under åren 1200-1700. Visst var det gamla Sverige auktoritär, d.v.s. det gamla Sverige var ej ett fritt samhälle - det gamla, dåliga Sverige var ungefär lika auktoritär som huvuddelen av den muslimska världen är idag!

Men dagens Sverige är sekulär och liberal. Vi sätter värde på individens frihet och självstyre, vi sätter inte så hemskt mycket på statens makt. I varje fall inte när det gäller icke-ekonomiska frågor som sex. Tack och lov.

Det moderna Sverige är en del av den västerländska civilisationen. Det är en produkt av Upplysningen - d.v.s. av den historiska period då seklernas gamla religiösa vidskepelse, dogmatism och auktoritarianism vältes över ända och ersattes med en mera rationell och liberal ordning. Det är nog detta som Omar ogillar. Omar vill vända klockan tillbaka och göra Sverige till en teokrati - d.v.s. till den sortens samhälle som Sverige nära nog var på Medeltiden. Det är nog en ofarlig gissning att Omars idealsamhälle är hans hemland, Iran, den främsta teokratin i världen idag.

3) ”Björklund och Sabuni talar som om de normativa värderingarna i dagens skola vore eviga.”

Nej, dessa värderingar är inte ”eviga”, Mohamed Omar - men de är objektiva. Verklighetens fakta stödjer den moderna svenska uppfattningen att individens frihet faktiskt är ett oerhört viktigt värde. Alla människor håller förvisso inte med om att frihet är ett värde, Omar - du är tydligen en av dem. Men de som inte sätter värde på friheten har objektivt sett fel. En objektivt sann moralprincips yttersta måttstock är de objektiva villkoren som råder i verkligheten för människans liv. Allt som gagnar människans liv är gott. Allt som skadar människans liv är ont. Och det finns ett överflöd av belägg för att frihet gagnar människans liv. Människans grundläggande överlevnadsmedel är hennes förnuft. Och förnuftet kan endast fungera när individen innehar frihet, d.v.s. när hon inte utsätts för angreppsvåld. Alla försök att tvinga en människa till att handla emot sin egen övertygelse skadar henne. Eftersom det sätter hennes grundläggande överlevnadsmedel ur spel.

Empiriskt belägg för frihetens värde finns det hur gott om som helst av! Människans liv var omöjlig, eller var åtminstone ett rent helvete, i Medeltidens Europa - d.v.s. i ett samhälle där religionen och ofriheten härskade. Livet var också omöjlig, eller var åtminstone ett rent helvete, i de moderna socialistiska tyrannierna - d.v.s. i samhällen som Nazityskland och Sovjetunionen. Och livet är omöjlig, eller är åtminstone ett rent helvete, i Omars hemland - d.v.s. i den teokratiska diktaturen Iran. Samtidigt är det ett historiskt faktum att livet har förbättrats oerhört mycket för var och en i västländerna under de senaste 200 åren - d.v.s. under just den tid då dessa har blivit mera sekulära och fria!

Den svenska skolan bör fortsätta med att bedriva ”propaganda” för friheten på området sex. Den svenska skolan bör dessutom gå vidare och bedriva ”propaganda”, d.v.s. upplysning, om principen att frihet är ett värde i största allmänhet - och inte ”bara” då det gäller sex och samlevnad. Det vore utmärkt om den svenska skolan började (äntligen!) göra upp med Den Nya Vänstern och de där nu gamla och trötta 68-orna - och började sålunda lära vårt uppväxande släkte att även politisk och ekonomisk frihet är viktiga värden. Och att alla former av ofrihet är blott och bart skräp – socialismen, fascismen, teokratin, anarkismen, välfärdsstaten - ja rubbet!

Den svenska skolan borde återgå till att lära ut Upplysningens ideal – d.v.s. sekularismen, förnuftet, individualismen och friheten. Den svenska skolan borde göras till ett fyrtorn för den västerländska civilisationen, och till ett bålverk mot såväl den islamistiska som den kristna teokratin, samt mot det ”moderna” socialistiska barbariet.

Läs om den västerländska civilisationens filosofiska grunder här – www.aynrand.org .

No comments:

Post a Comment