Another great site

Om du gillar min blogg, då kommer du antagligen att gilla den här sajten - http://www.aynrand.org/ .Om du tycker att mina åsikter är tankeväckande, och undrar var du kan djupare utforska dem rekommenderar jag att du läser Ayn Rands idéroman, Och världen skälvde. Du kan köpa denna roman här - http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9175665565 .

Kolla min ezine - www.radikalen.se .

Sunday, June 7, 2009

Klimatförändringar är naturliga

Varför ska vi oroa oss för koldioxidutsläppen? Varför ska vi oroa oss för att Jordens medeltemperatur lär ha ökat lite grand under de senaste 100 åren? Varför ska vi oroa oss för att Jordens medeltemperatur kanske fortsätter att öka? Varför ska vi rasera världsekonomin genom att stoppa vår eldning av kol, olja och naturgas?

Det är den naturligaste saken i världen att Jorden hela tiden håller på att antingen bli varmare eller kallare! Jordens klimat har förändrats precis hela tiden i flera miljarder år. Det är som en naturlag att Jordens klimat förändrar sig kontinuerligt - p.g.a. sådana naturliga faktorer som förändringar i solens aktivitet, fluktuationer i Jordens bana runt solen, återkommande svängningar i Jordens rotationsaxel och variationer i frekvensen av stora vulkanutbrott. Samtliga ovannämnda faktorer är naturfenomen som vi människor inte kan påverka.

Vad kan vi människor påverka? Svaret är: Att vi kan påverka vår egen förmåga att anpassa oss till klimatets skiftningar. Ju starkare ekonomi vi skaffar oss desto bättre kan vi t.ex. anpassa vår jordbruk till förändringar i temperatur och nederbörd. Desto bättre kommer vi t.ex. att kunna genförändra spannmålen som bönderna odlar och djuren som bönderna föder upp, så att dessa tål ett förändrat klimat. Desto lättare kommer vi t.ex. att kunna odla grödor längre uppe i norr än vi gjorde förrut ifall det blir ett varmare klimat. Desto lättare kommer det att bli för oss att flytta från låglänta områden till höglänta dito ifall havsnivån stiger p.g.a. en global uppvärmning.

Men miljörörelsen försöker skada ekonomin. De försöker klavbinda producenterna med en tvångströja av lagar, regleringar och straffskatter. De förbjuder byggandet av nya kärnkraftverk, de försöker hämma utvecklandet av ny bioteknik, de försvårar byggandet av nya motorvägar o.s.v. Genom att beröva oss producenter vår frihet gör de gröna oss alla mera sårbara för naturens skadliga aspekter.

Om de gröna får fortsätta med att systematiskt skada ekonomin kommer vi att vara illa ute. Vi kommer inte att kunna anpassa oss till de förändringar i miljön som vi ändå aldrig kan förhindra.
Det är alltså miljörörelsen själv som är den stora faran - inte koldioxidutsläppen!

No comments:

Post a Comment