Another great site

Om du gillar min blogg, då kommer du antagligen att gilla den här sajten - http://www.aynrand.org/ .Om du tycker att mina åsikter är tankeväckande, och undrar var du kan djupare utforska dem rekommenderar jag att du läser Ayn Rands idéroman, Och världen skälvde. Du kan köpa denna roman här - http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9175665565 .

Kolla min ezine - www.radikalen.se .

Monday, June 22, 2009

1900-talets värsta massmördare

Vilken man kommer att gå till historien som 1900-talets allra värsta massmördare? Adolf Hitler? Josef Stalin? Mao Zedong?

Kanske ”äran” kommer att gå till amerikanen William Ruckelshaus. Denna man var tidigare chef för The Environmental Protection Agency (EPA) - d.v.s. den amerikanska motsvarigheten till Naturvårdsverket. Det var Ruckelshaus som år 1972 fattade det ödesdigra beslutet att förbjuda det kemiska bekämpningsmedlet DDT. Det beslutet har kostat många tiotals miljoner människoliv i Tredje världen!

Innan DDT förbjöds i USA, och sedan p.g.a. USAs inflytande via u-hjälpen slutade användas i Tredje världen också, hade DDT-besprutning räddat miljontals människor från döden och hundratals miljoner människor från en plågsam sjukdom. I Indien t.ex. var den genomsnittliga levnadslängden 32 år innan DDT-besprutning inleddes i landet – och den hade stigit till hela 47 år under 1960-talet då DDT-besprutning tillämpades i stor skala.

Men år 1972 beslöt miljövårdsbyråkraten William Ruckelshaus att förbjuda den livräddande kemikalien. Han gjorde det mot bättre vetande. Hans myndighet EPA hade i hela nio månader hållit ett slags ”rättegång” - en process där både miljöaktivister och vetenskapsmän hade förhörts. Vetenskapsmännen var till överväldigande del eniga om att DDT var ofarlig för människor (och dessutom för högre djur i största allmänhet) så länge den hanterades med rimlig varsamhet. Men miljöaktivisterna hade lyckats med konsten att få massmedierna på sin sida - och Ruckelshaus vek sig för dessa. Han beslutade enväldigt att DDTn skulle förbjudas.

Efter besprutningens upphörande har malarian återigen brett ut sig. Malarian hade reducerats från 75 miljoner fall om året i Indien innan DDT började användas till mindre än endast en miljon fall om året i landet medan DDTn användes. Efter Ruckelshaus´ ödesdigra beslut ökade omfattningen av malarian igen. Nu är malarian vanlig igen i hela världens tropiska områden. Speciellt barnen är hårt drabbade - eftersom de är svagare än vuxna.

Malarian uppskattas ha tagit flera tiotals miljoner oskyldiga människors liv sedan DDTn förbjöds.

Detta sorgliga faktum känner säkert miljörörelsens ledare till. De är inte fullständigt renons på kunskaper. Men de fortsätter att göra motstånd mot DDT ändå. De gröna är inte välmenande men tyvärr okunniga idealister. De är medvetet, avsiktligt onda! De orsakar oskyldiga människors död med flit. De Gröna säger ju själva att de vill "skydda naturen mot människans miljöförstöring". Så naturen är det som de Gröna säger sig vilja skydda - och människan, d.v.s. oss alla, är fienden som måste bekämpas - och enligt de Grönas logik utplånas.

De Grönas medvetna ledande elit är onda - och de flummiga gräsrötterna i miljörörelsen är de ondskefulla ledarnas nyttiga idioter!

Not: Fakta uppgifterna ovan är hämtade från essän "The Tragedy of DDT", av Thomas H. Jukes PhD, publicerad i boken Rational Readings on Environmental Concerns, Van Nostrand Reinhold förlag, 1992.

No comments:

Post a Comment