Another great site

Om du gillar min blogg, då kommer du antagligen att gilla den här sajten - http://www.aynrand.org/ .Om du tycker att mina åsikter är tankeväckande, och undrar var du kan djupare utforska dem rekommenderar jag att du läser Ayn Rands idéroman, Och världen skälvde. Du kan köpa denna roman här - http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9175665565 .

Kolla min ezine - www.radikalen.se .

Wednesday, April 22, 2009

Homofobin på Kuba

Eftersom många svenska socialister brukar kämpa för de homosexuellas rättigheter här i Sverige, kan det vara lämpligt att påminna dem om förtrycket av de homosexuella i vissa socialistländer. De svenska socialisterna borde ju fördöma förtrycket som utövas av deras politiska kamrater som sitter vid makten i andra länder - som t.ex. den mordiska diktatorn Castro på Kuba.

Boken "Le livre noir du Communisme: Crimes, terreur, repression" (på svenska "Kommunismens svarta bok: brott, terror, förtryck"), som skrevs av sex europeiska f.d. kommunistiska intellektuella berättar om bl.a. förtrycket av de homosexuella på Kuba (det följande är min översättning): "`Socialt avvikande personer´ utsattes för militär disciplin, som snabbt urartade till dålig behandling, undernäring, och isolering. Många anhållna stympade sig själva för att undkomma detta helvete; andra blev förstörda psykologiskt av sina erfarenheter.

"En av MUPAs [MUPA var en militär organisation] funktioner var `omskolningen´ av homosexuella. Även innan dess läger hade etablerats var det många homosexuella, speciellt av dem som var anställda i kultursektorn, som hade förlorat sina jobb.

"Havanna Universitetet var plats för antihomosexuella utrensningar, och det var ett vanligt förekommande förfarande att `döma´ homosexuella offentligt vid deras arbetsplats. De tvingades erkänna sin `last´ och lova att sluta upp med den, annars avskedades och fängslades de."

MUPAs ovan beskrivna förförljelse av de homosexuella utspelade sig på 1960-talet - men det finns inget skäl att tro att de homosexuella på Kuba är fria från förtryck idag heller. Inte ens de heterosexuella på Kuba är ju fria från förtryck idag. Och det är ju samma härskare, Castro, som sitter vid makten på Kuba idag som när det ovan beskrivna förtrycket av de homosexuella genomfördes på 1960-talet.

Sveriges homosexuella, och Sveriges vänsterkrafter, borde därför uppmärksamma de utsatta homosexuella på Kuba - och dra de påkallade slutsatserna om sin egen ideologi!

No comments:

Post a Comment