Another great site

Om du gillar min blogg, då kommer du antagligen att gilla den här sajten - http://www.aynrand.org/ .Om du tycker att mina åsikter är tankeväckande, och undrar var du kan djupare utforska dem rekommenderar jag att du läser Ayn Rands idéroman, Och världen skälvde. Du kan köpa denna roman här - http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9175665565 .

Kolla min ezine - www.radikalen.se .

Friday, April 10, 2009

Därför avskyr jag sossarna

Jag hatar sossarna. Det som gör mig mest upprörd är sossarnas hyckleri och förljugenhet. Jag tål inte falskhet.

Ett exempel på sossarnas förljugenhet är att de ständigt upprepar mantrat att deras kära välfärdspolitik ökar välfärden. Men det finns ju hur mycken statistik och kalla fakta som helst som bevisar motsatsen! Omfattningen av alkoholmissbruket har till exempel flerfaldigats sedan slutet av Andra världskriget d.v.s. sedan den tid då den stora utbyggnaden av välfärdspolitiken kom igång. Narkotikamissbruket har likaså ökat lavinartat sedan slutet av Andra världskriget. Vidare - i slutet av 1940-talet anmäldes varje år ca. 150.000 brott till polisen. Idag anmäls ca. 1 miljon brott till polisen varje år! Jag frågar – super människor mera än förut, knarkar de mera än förut, begår de flera brott än förut – för att de mår bra? Att psykvården idag går på knäna idag tyder på att så inte är fallet.

Och även ”kärnan” i välfärdsstaten är rutten. Åldringar får ligga i blöta blöjor i timmar i välfärdsstatens äldreomsorg - och inte så sällan får de även trycksår. En stor andel av de unga får inte ens lära sig att läsa och skriva ordentligt i välfärdsstatens skola. Människor felbehandlas och dör i onödan i köer inom välfärdsstatens sjukvård. Barnen görs till framtida missbrukare och brottslingar i välfärdsstatens barndaghem (detta tyder polisers vittnesmål om - poliser har vittnat om att närhelst de tar fast en ung brottsling är det mera sannolikt än icke att det visar sig att ungdomsbrottslingen vistades på dagis när hon var liten).

Ett annat exempel på sossarnas förljugenhet är att de fortsätter år efter år med u-hjälpen. De säger att syftet med u-hjälpen är att motverka fattigdomen och förtrycket i Tredje världen. Men u-hjälpen finansierar som bekant otals olika socialistiska regeringar i Tredje världen. Och hur kan man motverka fattigdom och förtryck genom att finansiera dess´ orsak? Och det är ju ett genomgående mönster att ju värre en regim är, desto mera bistånd får den! Sådana korrupta förtryckarstater som exempelvis Vietnam, Nicaragua, Etiopien, Angola, Mozambique, och Kuba hör ju till de länder som har fått allra mest stöd från sossarna under årens lopp! Kan man främja frihet och välstånd genom att finansiera socialismen?

Ytterligare ett exempel på sossarnas förljugenhet är deras snack om ”rättvisa”. Sossarna gör anspråk på att vara rättvisans förkämpar. Men deras politik går ut på att åstadkomma raka motsatsen till rättvisa. Äkta rättvisa uppstår när man belönar goda handlingar och bestraffar dåliga handlingar. Men sossarna gör precis tvärtom. När en människa lyckas vara ovanligt produktiv och därför tjänar ovanligt mycket pengar, vilket ju är att göra något bra - då straffas hon för det genom att drabbas av en högre skatt, räknat i procent, än de mindre produktiva! Och om en människa slarvar - om hon ägnar sig åt sådant asocialt beteende som att missbruka och begå brott - då belönas hon för det, genom att få dyrbar vård på de skötsammas bekostnad! Sossarnas sympatier ligger inte hos de som producerar och tjänar pengar, utan hos de som vill erhålla bidrag och sociala förmåner.

Ett sista exempel på sossarnas förljugenhet är att de skyller allt detta elände, som deras egen välfärdspolitik har orsakat, på motsatsen till denna politik - d.v.s. på kapitalismen. Hur många gånger har vi inte hört visan att den pågående krisen bevisar att ”kapitalismen har misslyckats”? Men var i västländerna har det funnits någon kapitalism under de senaste århundraden? Samtliga västländer (Sverige, USA, Storbritannien, Tyskland o.s.v.) har varit blandekonomier i minst 100 år, och välfärdsstater i minst 50 - med undantag för att Tyskland blev socialistiskt under åren 1933-1945 (fascismen är som bekant en variant av socialismen - begreppet fascismens korrekta definition är "totalitär funktionssocialism")! Är det inte uppenbart att det är socialismen, blandekonomin och välfärdspolitiken som har misslyckats - inte kapitalismen?

Jag bara måste hata ett parti vars politik är så pass ond som sossarnas. Dessutom måste jag hata ett parti vars gärningar i så hög grad inte stämmer med, utan går tvärs emot, partiets egna högtravande ord. Det finns bara två riksdagspartier [Jag skrev denna essä innan Sverigedemokraterna kom in i Riksdagen. Givetvis avskyr jag denna avkomma till Sveriges nynazistiska rörelse ännu mera än jag avskyr sossarna, Moderaterna och Kristdemokraterna.] som jag hatar ännu mera än sossarna. Det är Moderaterna och Kristdemokraterna. Om du vill se varför jag hatar Moderaterna och KD så mycket, kan du gärna läsa mina essäer om dem på denna blogg – ”Varför jag hatar Moderaterna” och ”Varför jag hatar Kristdemokraterna”.

No comments:

Post a Comment