Another great site

Om du gillar min blogg, då kommer du antagligen att gilla den här sajten - http://www.aynrand.org/ .Om du tycker att mina åsikter är tankeväckande, och undrar var du kan djupare utforska dem rekommenderar jag att du läser Ayn Rands idéroman, Och världen skälvde. Du kan köpa denna roman här - http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9175665565 .

Kolla min ezine - www.radikalen.se .

Saturday, January 31, 2009

Ekologismen och individualismen

Ekologisterna (dvs miljöaktivisterna) frågar "Vad ska vi göra för att rädda jorden från global uppvärmning?"

 Men de borde istället fråga "Om det överhuvudtaget sker någon människoorsakad global uppvärmning till att börja med, vad bör då jag göra åt det?"

Den objektivistiska filosofen Harry Binswanger förklarade för mig att det är den senare, individualistiska frågan var och en av oss bör ställa oss, inte miljöaktivisternas kollektivistiska fråga.

Och svaret på frågan "Vad bör jag göra åt den globala uppvärmningen, om den nu existerar?" är mycket enkelt.

Flytta!

Eftersom jorden är en glob blir det som regel kallare ju längre bort från ekvatorn man bor. Så om jorden blir varmare kan man enkelt kompensera för det "problemet" genom att flytta längre från ekvatorn. Om klimatet blir, säg, en grad varmare och man inte gillar värmen - då kan man lösa det problemet för egen del genom att flytta ett par hundra kilometer längre norrut (på norra halvan av jordklotet). I Sverige skulle man t ex kunna kompensera för ett varmare klimtat genom att flytta från Skåne till Stockholm, eller från Stockholm till Sundsvall.

Om man nu av någon konstig anledning inte gillade den behagliga värmen.

Och om havet stiger som en följd av en global uppvärmning kan man flytta längre in i landet från kusten.

Att flytta är relativt enkelt och billigt. De allra flesta människor flyttar faktiskt flera gånger i sitt liv. Det vore mycket bättre och billigare att bara flytta än att rusta ner industrisamhället genom att forcera fram ett stopp för fossilbränsleeldnigen för att stoppa en hypotiserad global uppvärmning.

Och framförallt vore det mycket bättre ur moralisk och rättighetsmässig synvinkel. Det är fråga om en oerhört stor och omoralisk kränkning av individens frihet när världens regeringar vidtar massiva tvångsåtgärder för att tvinga medborgarna att lägga om hela sina liv - t ex genom att minska sin bilkörning, sina flygresor, sin användning av glödlampor, sin konsumtion av flaskvatten, och sin användning av energi i största allmänhet - allt för det föregivna syftet att minska koldioxidutsläppen och försöka stoppa den hypotiserade globala uppvärmningen.

Och det är en lika stor kränkning av individens frihet när regeringarna vidtar tvångsåtgärder mot affärsmännen och kapitalisterna för att tvinga dem att producera elektricitet med vind och sol istället för med olja, gas och kol - och för att tvinga dem att tillverka el- och etanoldrivna bilar istället för bensindrivna bilar - och för att tvinga dem att rena kol- och naturgaseldade kraftverks rökgaser från koldioxid - o.s.v.
För att respektera och bevara individens frihet och rättigheter borde regeringarna låta bli allt detta och istället lämna ansvaret kvar hos de enskilda medborgarna. Så att dessa fick vidta frivilliga, individuella lösningar - om det nu mot förmodan skulle visa sig att miljörörelsen har rätt om att människornas fossilbränsleeldning håller på att orsaka en global uppvärmning. Att flytta är självfallet att föredra framför att gå miste om friheten.

Det finns dock en reform som världens regeringar borde vidta. De borde ersätta dagens socialism och blandekonomi med kapitalismen. I synnerhet kapitalismens princip om fri ut- och invandring är viktig i detta sammanhang. Människorna i låglänta länder som Bangladesh och på ö-staterna i Söderhavet måste kunna flytta till andra länder om havsnivån stiger p.g.a. av en global uppvärmning.

Men ett införande av laissez-faire-kapitalismen är ju önskvärt i alla fall - alldeles oavsett huruvida vi håller på att få en global uppvärmning.

No comments:

Post a Comment