Another great site

Om du gillar min blogg, då kommer du antagligen att gilla den här sajten - http://www.aynrand.org/ .Om du tycker att mina åsikter är tankeväckande, och undrar var du kan djupare utforska dem rekommenderar jag att du läser Ayn Rands idéroman, Och världen skälvde. Du kan köpa denna roman här - http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9175665565 .

Kolla min ezine - www.radikalen.se .

Wednesday, January 14, 2009

Socialistiska pengar

Socialismen är inte död. Visserligen existerar det bara en handfull små, obetydliga kommuniststater i världen numera.

Men socialismen lever vidare som ett giftigt inslag i dagens blandekonomier - och den är fortfarande livsfarlig.

Socialismen lever i synnerhet vidare i penningväsendet. Mig veterligen har samtliga länder i världen statliga (eller av staten sponsrade - tänk Federal Reserve i USA) centralbanker. Dessa institutioner har ett lagstiftat monopol på att ge ut sitt lands pengar, och de har i uppdrag från staten att styra sitt lands penningmängd och landets räntor. Detta är givetvist inget annat än socialistisk planhushållning i penningväsendet!

På samma sätt som den socialistiska planhushållningen i kommuniststaterna förstörde dessa staters ekonomier, förstör den socialistiska planhushållningen i blandekonomiernas penningväsenden dessa staters finanssystem. Syftet med planhushållningen i hela ekonomierna i kommuniststaterna var inte att skapa välstånd - utan att tillförsäkra politikerna makt. Och syftet med planhushållningen i penningväsendena i blandekonomierna är inte att skapa ekonomisk stabilitet - utan att möjliggöra underskottsfinansiering av statens utgifter, därmed underlättande politikernas röstköp.

Underskottsfinansieringen av statens utgifter underlättas nämligen av inflationen som uppstår när en statlig centralbank godtyckligt ökar penningmängden. Den socialistiska centralbanken kan ju skapa pengar ”ur tomma luften”, helt gratis - och därför kan det för de mindre kunniga bland väljarna framstå som att det inte kostar något att finansiera populära offentliga utgifter med inflation.

Men priset är i själva verket skyhögt för landets medborgare på sikt. Inflationen som socialismen i penningväsendet för med sig slår sönder den ekonomiska planeringen och samordningen i hela ekonomin. Inflationen ändrar hela tiden på värdet av pengarna. Detta får som följd att producenterna inte kan planera och samordna sin produktion. ”Metern” som de mäter med, d.v.s. penningen (i Sverige kronan), ändras ju i storlek från dag till dag och från år till år.

En arkitekt skulle ju inte kunna rita ett hus om metern bestod av en gummisnod - så att han inte kunde räkna med att en meter alltid ska vara just en meter! Och en affärsman kan likaså inte planera produktionen närhelst han inte kan räkna med att en krona alltid ska vara just en krona. Så ekonomiskt kaos blir följden av socialismen i penningväsendet.

Inflationspolitiken under de senaste åren, som socialismen i penningväsendet har fört med sig, har nyligen orsakat en bubbla i fastighetssektorn [Jag skrev ursprungligen denna essä i början av år 2009, strax efter fastighetsbubblan hade spruckit, med en lågkonjunktur som följd.]. Nu håller fastigheterna på att sjunka i värde. Och fastighetsägarna finner att de inte klarar av sina skulder. Följden blir en depression och en sjunkande levnadsstandard för medborgarna. Depressionen som håller på att uppstå i västländerna idag är inte en följd av kapitalismen. Den är en logisk följd av socialismen - nämligen socialismen inom penningväsendet.

När du finner att din lön inte räcker hela månaden ut längre - skyll då inte dina problem på kapitalismen. Orsaken till dina problem är socialismen i penningväsendet. Socialismen skapar alltid fattigdom och elände när den tillåts att uppstå. Om du vill rädda din välfärd - då bör du kämpa för ett kapitalistiskt penningväsende!

Alla banker bör således vara privata och oreglerade. Det bör inte finnas några som helst statliga centralbanker överhuvudtaget. Och alla pengar bör ges ut av de privata bankerna. Om inte staten lade sig i penningväsendet skulle sunda guldpengar konkurrera ut osunda papperspengar. Medborgarna skulle nämligen välja att använda guldpengarna framför eventuella monopolpengar. Det är ju så att när det råder fri konkurrens på en marknad, brukar goda produkter konkurrera ut dåliga produkter. Konsumenterna köper ju de goda produkterna hellre än de dåliga. Så fungerar nämligen den sunda, livsbejakande egennyttan.

Men när det råder socialismen får konsumenterna nöja sig med skräp. När det exempelvist råder socialismen i penningväsendet - då får medborgarna på lång sikt bara värdelösa papperspengar i sina plånböcker. Och då är deras frihet och välfärd tämligen snart borta med vinden.

Det räckte inte med att avskaffa kommunismen i öststaterna. Vi måste också avskaffa socialismen i blandekonomiernas penningväsenden!

1 comment:

  1. Hej Henrik!

    Hittade din blogg genom equil.net. Mycket trevlig läsning, speciellt detta stycke. Skickar runt länken lite så kan folk läsa och få upp ögonen, jag håller redan med =).

    ReplyDelete