Another great site

Om du gillar min blogg, då kommer du antagligen att gilla den här sajten - http://www.aynrand.org/ .Om du tycker att mina åsikter är tankeväckande, och undrar var du kan djupare utforska dem rekommenderar jag att du läser Ayn Rands idéroman, Och världen skälvde. Du kan köpa denna roman här - http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9175665565 .

Kolla min ezine - www.radikalen.se .

Wednesday, June 16, 2010

Vad är motsatsen till en altruist?

De flesta människor vet på ett ungefär vad en altruist är. Hon är en människa som är osjälvisk. Hon offrar sig för andra. Hon sätter andra människors väl och ve framför sin egen. Men vad är då motsatsen till en altruist? En sådan förtryckare eller rövare som Adolf Hitler eller Al Capone? Jag vill göra gällande att den är i stället en sådan producent eller nyttig intellektuell som Thomas Edison eller Isaac Newton. En riktig egoist överlever inte genom att röva, utan genom att skapa och producera.

Till att börja med – en altruist är en människa som offrar sina egna intressen för andras skull. Några exempel på någorlunda konsekventa altruister var Albert Schweitzer och Moder Theresa. Det ligger då nära till hands att tro att motsatsen till en altruist skulle vara ett sådant monster som offrar andras intressen för sin egen skull – som t.ex. Adolf Hitler och Al Capone. Men – ett sådant moraliskt monster delar altruisternas uppfattning att en del människors intressen måste offras. Hitler och Capone var endast oense med Schweitzer och Theresa om vems intressen skulle offras åt vem. Theresa och Schweitzer offrade sig själva åt andra – Hitler och Capone offrade andra åt sig själv. Alla fyra praktiserade en kannibalernas moral.

Vore det inte mera radikalt att förkasta hela idén att livet fordrar att en del människors intressen skall offras för andras skull? Vore det inte mera radikalt att förkasta idén att människor måste leva, bildligt talat, som kannibaler på varandra? Vore det inte mera radikalt att anamma idén att alla människor kan byta värde mot värde med varandra - i stället för att somliga måste göra uppoffringar åt andra? Vore inte sund kärlek ett mera radikalt alternativ till masochismen än sadismen?

Motsatsen till en altruist är väl en egoist?

Och vad är egentligen en egoist?

Svar: Någon som faktiskt gör det som ligger i hennes intresse!

Vore det inte rimligt att säga att Edison och Newton tjänade sina egna intressen mycket bättre än vad Hitler och Capone gjorde? Edison och Newton nådde ju ära och personlig lycka under sina liv. Hitler däremot slutade sitt liv med ett förkrossande militärt nederlag och en fullständig ödeläggelse för Tyskland - och med ett förnedrande självmord för sig själv. Och Capone slutade sitt liv bakom galler. En produktiv människa däremot uppnår oftast lycka i sitt liv. Det gjorde inte Hitler och Capone - och det gör aldrig brottslingar eller diktatorer i största allmänhet.

Motsatsen till altruismen är således inte det beteendemönster som vi kan kalla för ”rovaktighet” - d.v.s. policyn att offra andra människor åt sig själv. Motsatsen till masochismen är inte sadismen.

Motsatsen till altruismen är att leva utan uppoffringar till andra eller från andra – att leva utan uppoffringar överhuvudtaget. För att uttrycka det på ett bildligt sätt – motsatsen till masochismen är inte sadismen - utan är i stället en sund, ömsesidig kärlek. En relation där de älskande byter ett värde mot ett annat värde - sin egen kärlek mot sin partners kärlek.

En äkta egoist vill inte vara ett offer -  men vill heller inte skaffa sig offer. Hon förkastar således idén att det är nödvändigt att det skall finnas några offer överhuvudtaget.

Egoisten är den civiliserade människan, inte den brutala grottmänniskan. Anständiga människor är egoister.

Och Adolf Hitler var förresten ingalunda någon egoist. Läs min essä "Hitler var en altruist" här på min blogg. Du hittar den vid December 22, 2008 (längst ner i listan över essäer i spalten till höger - klicka på "2008").


No comments:

Post a Comment