Another great site

Om du gillar min blogg, då kommer du antagligen att gilla den här sajten - http://www.aynrand.org/ .Om du tycker att mina åsikter är tankeväckande, och undrar var du kan djupare utforska dem rekommenderar jag att du läser Ayn Rands idéroman, Och världen skälvde. Du kan köpa denna roman här - http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9175665565 .

Kolla min ezine - www.radikalen.se .

Saturday, July 11, 2009

Privatisera utbildningen

Bo Lundgren, dåvarande ordförande i Moderaterna, skrev i ett debattinlägg i Svenska Dagbladet den 8 jan. 2001 om utbildningspolitiken. Han skrev bl.a.  "Politikens uppgift skall vara att svara för finansieringen av skolverksamheten och att sätta mål, inte att styra utbildningens utformning."

Men sanningen är att staten omöjligen kan finansiera skolverksamheten utan att samtidigt styra den. Staten kan nämligen inte pytsa ut skattepengar till vilken organisation som helst som samlar ihop några barn och sedan säger sig utbilda dem.

Alldenstund staten betalar, så måste den fastställa kriterier som en verksamhet måste uppfylla för att betraktas som en "riktig" skola som ska erhålla sin del av skattepengarna. Detta gäller även om staten bara betalar indirekt via en "skolpeng" som föräldrarna får av staten och sedan spenderar själva. Ska staten t ex tillåta föräldrar att skicka sina barn till en religiös skola med sin skolpeng? Staten ska ju vara skiljd ifrån religion - då får den väl inte finansiera aktiviteter som har en religiös prägel? Kanske det ändå går an att finansiera lutheranska och katolska skolor? Men muslimska? Eller buddistiska? Eller skolor drivna av Jehovas vittnen eller scientologerna eller New Age-rörelsen?

Och ska staten tillåta föräldrar att använda skolpengen till utbildning hos skolor med en viss ideologisk och filosofisk inriktning? Staten ska väl inte stödja en viss ideologi? Ska staten vara med om att finansiera socialdemokratiska eller liberala skolor? Konservativa eller nyliberala? Kommunistiska eller nazistiska? Var och hur ska staten dra gränsen?

Skolpengens förespråkare kanske försöker finna en utväg från dessa problem genom att säga att staten bara ska betala när föräldrarna skickar sina barn till "neutrala" skolor - d.v.s. till skolor som inte lär ut några som helst kontroversiella idéer? Men sådana skolor - om de överhuvudtaget kunde existera - skulle vara andefattiga. Och förfarandet skulle kräva att staten finge avgöra vilka idéer var "kontroversiella" och vilka inte var det. Snacka om tankekontroll!

Och moderaterna kan inte heller skaffa sig en utväg genom att säga att skolorna måste presentera samtliga världens religioner och ideologier för barnen utan att ta ställning till dem - så att barnen får göra sina egna val. Det finns ju oräkneliga miljontals olika religiösa och ideologiska riktningar i världen. Minst. Egentligen flera. Strängt taget finns det flera miljarder olika verklighetsuppfattningar i världen. Varje levande enskild människa har ju sin egen unika verklighetsuppfattning. Ingen skola skulle hinna med att presentera dem alltihopa för barnen. Och även om det gick skulle barnen behöva de vuxna lärarnas hjälp för att kunna ta ställning för eller emot dem. Så staten finge likväl en möjlighet att styra barnens ställningstaganden till verklighetsuppfattningarna.

Nej, den enda lösningen på den offentliga skolans kris är att avskaffa statens och kommunernas makt och inflytande över skolan helt och hållet. Både produktionen och finansieringen av utbildning måste privatiseras. Föräldrarna måste bestämma hur deras barn ska utbildas - och då måste de betala via den egna plånboken istället för via skattesedeln. Den som betalar bestämmer - eller hur?

No comments:

Post a Comment