Another great site

Om du gillar min blogg, då kommer du antagligen att gilla den här sajten - http://www.aynrand.org/ .Om du tycker att mina åsikter är tankeväckande, och undrar var du kan djupare utforska dem rekommenderar jag att du läser Ayn Rands idéroman, Och världen skälvde. Du kan köpa denna roman här - http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9175665565 .

Kolla min ezine - www.radikalen.se .

Saturday, July 11, 2009

En märkvärdig ryss

Just de senaste månaderna har det pågått en mängd politiska aktioner runtom USA [Jag skrev denna essä mot slutet av år 2009.] som kallas för ”Tea Parties”. Tusentals vanliga amerikanska medborgare träffas på offentliga platser för att protestera mot President Obamas nysocialistiska politik - och de kallar sina möten för ”Tea Parties” därför att den Amerikanska revolutionen, då amerikanerna ju ursprungligen kämpade för sin frihet, sattes igång med ett ”Tea Party” i staden Boston. Namnet ”Tea Parties” syftar till att betona att dessa politiska möten handlar om att främja just frihet.

Vid dessa möten kan man gång på gång se deltagare som bär på skyltar med texten ”Who is John Galt?”. Vad betyder dessa mystiska skyltar?

De som har läst Ayn Rands roman Atlas Shrugged vet. Frågan ”Vem är John Galt?” var vad den romanen (d.v.s. Atlas Shrugged) handlade om. John Galt var hjälten i Atlas Shrugged. Romanen var en hyllning till friheten - den var en roman som besvarade frågan om vad en produktiv förnuftsmänniska, som dess´ hjälte John Galt, behövde för att frodas. Frågan ”Vem är John Galt?” är en ”inne-grej” bland frihetsvänner i USA. Men vem var då Atlas Shruggeds författarinna, Ayn Rand?

Ayn Rand var en märklig rysk kvinna. Hon föddes i Tsar-Ryssland år 1905 - men hon var mera som en amerikan till sina värderingar och övertygelser. Ayn Rand har faktiskt kallats för ”En amerikan som råkade födas i Ryssland”.

Vad gör Ayn Rand till en människa som är värd att uppmärksamma? Bl.a. faktumet att hon var en av 1900-talets mest framgångsrika författare - samt faktumet att hon dessutom skapade en helt ny, egen filosofi som kallas för ”objektivismen”.

Det var en enorm bedrift för Ayn Rand att bli en bästsäljande romanförfattarinna. Därför att hon skrev inte sina romaner på sitt eget språk - det ryska. Efter det att kommunisterna tog över Ryssland, flydde hon landet år 1926 och bosatte sig i det land som hon beundrade - d.v.s. USA. Där lärde hon sig engelska och blev sedan en av det moderna Amerikas mest framgångsrika författarinnor. Hon skrev i synnerhet två bästsäljande romaner på engelska – sin genombrottsroman, The Fountainhead, och sitt magnum opus, Atlas Shrugged. The Fountainhead publicerades år 1943. Atlas Shrugged utkom år 1957. Dessa två romaner har sålts i närmare tio miljoner exemplar vardera sedan dess! Mera än 100.000 exemplar av vardera roman säljs i världen ännu idag.

Ayn Rand betraktas i USA allmänt som en av 1900-talets viktigaste intellektuella förespråkare av frihet. Hundratusentals anhängare av kapitalismen i USA har åtminstone inspirerats av Ayn Rand. Detta beror inte ”bara” på att Ayn Rand skrev frihetsromanen Atlas Shrugged. Ayn Rands ställning bland frihetsvänner i USA beror också på att hon skapade ett fullödigt filosofiskt försvar för friheten. Ayn Rands filosofi levererar dessutom det fulländade försvaret av egennyttan i etiken, och av förnuftet i kunskapsteorin - försvar av det goda som har saknats i årtusenden. Ayn Rand var faktiskt den största filosofen sedan Aristoteles!

Hur kunde Ayn Rand åstadkomma allt det hon åstadkom? Det korta svaret är att hon var en kvinna som aldrig satte andras varseblivning av verkligheten framför sin egen. Ayn Rand var självständig. Hon var en s.k. ”first-hander” - som man säger inom objektivismen. Hon litade aldrig blint på auktoriteter - fast hon alltid var tacksam för möjligheten att lära sig av de stora tänkare som hade levt före henne - som t.ex. Aristoteles. Och Ayn Rand var en ”fighter”. Hon gav sig aldrig. Ayn Rand fick kämpa mot väldiga odds. Men hon var envis som f-n - och hon segrade därför till sist. Ayn Rand var en äkta hjältinna.

Ayn Rand fick t.ex. arbeta upp sig från botten i USA. När hon kom till USA, år 1926, var hon bara en anoym rysk immigrant utan några pengar. Och hon saknade förmågan att tala engelska. Ayn Rand bodde med några släktingar under några månader, lärde sig under den tiden hjälplig engelska och tog sig sedan till Hollywood. Där började hon arbeta i lågavlönade jobb - t.ex. som en anställd i kostymgarderoben hos ett filmbolag. Hon lärde sig själv förmågan att skriva skönlitteratur på engelska samtidigt som hon arbetade i lågavlönade jobb för att försörja sig. Hon började skriva pjäser och romaner. Hennes första alster refuserades av förläggarna. Inte för att de var för dåliga – utan för att de var för bra!

Ayn Rand skrev nämligen inte dussinromaner. Hon skrev romaner och pjäser som handlade om viktiga moraliska och filosofiska frågor. Hon ville att hennes läsare skulle få tankeställare och intellektuella utmaningar. Att Ayn Rand var motståndare till alla former av socialismen och osjälviskhet hjälpte givetvis heller inte. Ayn Rand var närapå en pariah i många år. Men Ayn Rand var ihärdig - och till slut hittade hon förläggare som var tillräckligt modiga för att chansa på att publicera hennes okonventionella pjäser och romaner.

Ayn Rands genombrott kom, som sagt, år 1943 - då The Fountainhead publicerades. Romanen fick genomgående dåliga recensioner eftersom den hade magen att utmana många av de heliga korna i den dåvarande amerikanska kulturen. Men romanens rykte spreds genom s.k. ”word-of-mouth” - och allt flera amerikaner köpte och läste The Fountainhead under åren efter 1943. Därmed blev Ayn Rand en författarinna med ett rykte om sig för att skriva romaner som kunde ge sina förläggare stora vinster.

Royaltyinkomsterna från The Fountainhead gjorde det möjligt för Ayn Rand att sedan satsa hela tolv år av sitt liv på att skriva sin nästa roman, Atlas Shrugged. Ayn Rand slet under de tolv åren på heltid med att skriva Atlas Shrugged. Hon började arbeta på den tegelstensromanen år 1945 - och den kom inte ut förrän år 1957.

Men då blev den i gengäld en sensation! Ayn Rand uppmärksammades under de följande åren i USAs massmedier och intellektuella kretsar. Hon blev en ikon för USAs höger. Ingen annan människa någonsin hade presenterat ett lika kompromisslöst försvar för det fria samhället som det som hon presenterade i Atlas Shrugged. Atlas Shrugged förespråkade kapitalismen, och dessutom förnuftet och egennyttan, med hästsparkar och rallarsvingar. Ayn Rand räddes aldrig för att säga sin mening.

Ayn Rand är idag både älskad och hatad. De som gillar raka puckar och integritet älskar Ayn Rand. De som istället vill ha ”tolerans” för det irrationella och för försök att inta två logiskt oförenliga ståndpunkter samtidigt, och som önskar sig utspädda och grumliga budskap - de brukar hata Ayn Rand. De som älskar Ayn Rand brukar, om de är tillräckligt intellektuella till sin läggning, bli anhängare av hela hennes filosofi. De blir objektivister. Till de som hatar Ayn Rand hör bl.a. majoriteten av de konservativa, samt i stort sett samtliga nyliberaler. De som hatar Ayn Rand brukar inte bemöta henne med seriösa argument - eftersom de inte har några! De försöker istället bemöta henne med ”humor”. De försöker skratta ut Ayn Rand - genom att rabbla att hon är en självupptagen ”dogmatiker” och ”fanatiker”. Och de försöker skrämma folk från att acceptera Ayn Rand idéer - genom att hånskratta åt dessa människor också.

Vilka är då Ayn Rands filosofiska idéer? En mycket kort lista är denna:

Att förnuftet är människans enda medel till kunskap om verkligheten, att förnuftet är därför människans grundläggande överlevnadsverktyg, att varje enskild människas liv är hennes eget självändamål, att varje människa har en rätt att eftersträva sin egen personliga lycka och att laissez-faire-kapitalismen är det enda moraliska och praktiska sociala systemet.

Ayn Rands filosofi finns att skåda i sådana böcker som Atlas Shrugged, The Virtue of Selfishness, Capitalism: the Unknown Ideal, Introduction to Objectivist Epistemology (samtliga av dessa böcker skrevs av Ayn Rand själv) och Objectivism: the Philosophy of Ayn Rand (denna systematiska framställning av Ayn Rands filosofi skrevs efter hennes död av hennes främsta lärjunge, Leonard Peikoff). Dessa böcker går att köpa hos The Ayn Rand Bookstore (www.aynrandbookstore.com )

Idag är Ayn Rand inte längre i livet (hon dog år 1982). Men hennes filosofi är en livskraftig och växande rörelse. Denna rörelse leds av The Ayn Rand Institute, en stiftelse i USA. Man kan gå till sajten www.aynrand.org om man vill få kontakt med den objektivistiska rörelsen - så att man ska kunna hjälpa till med kampen för en bättre värld.

No comments:

Post a Comment