Another great site

Om du gillar min blogg, då kommer du antagligen att gilla den här sajten - http://www.aynrand.org/ .Om du tycker att mina åsikter är tankeväckande, och undrar var du kan djupare utforska dem rekommenderar jag att du läser Ayn Rands idéroman, Och världen skälvde. Du kan köpa denna roman här - http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9175665565 .

Kolla min ezine - www.radikalen.se .

Saturday, July 11, 2009

Pacifister och terrorister - moraliska likar

Islamistiska självmordsbombare och europeiska pacifister är till synes varandras motsatser. De förra är extrema våldsverkare. De senare är till synes extrema motståndare till våld. Men i själva verket är självmordsbombarna och pacifisterna moraliska likar. Båda är självmordsmässiga - och båda är så onda att de vill ta andra, oskyldiga människor med sig i döden.

Det är den västerländska civilisationen som är både islamisternas och pacifisternas huvudfiende. De förra dödar västlänningar direkt - genom att själva personligen spränga bomber i bussar, i tunnelbanevagnar, i diskotek o.s.v. De senare försöker åstadkomma död på ett indirekt sätt. De försöker förmå sina egna västerländska regeringar att nedrusta - så att västlänningarna blir försvarslösa mot islamisterna.

De islamistiska självmordsbombarna mördar västlänningarna själva. Pacifisterna försöker istället underlätta för andra att göra jobbet att mörda västlänningar. Om USA och Europa nedrustar blir ju deras medborgare lovligt byte för islamisterna.

Självmordsbombarna dör när de "lyckas". Pacifisterna kommer också att dö om och när de "lyckas". När islamistiska terrorister lyckas med att spränga bomber i amerikanska och europeiska storstäder skonar ju dessa bomber inte de pacifister som råkar befinna sig i närheten.

Vilka är värst? Självmordsbombarna eller pacifisterna? Svårt att säga. Personligen tycker jag att pacifisterna är ännu sämre människor än självmordsbombarna. Förrädarna och femtekolonnarna är i mina ögon ännu uslare varelser än de uttalade fienderna.

No comments:

Post a Comment