Another great site

Om du gillar min blogg, då kommer du antagligen att gilla den här sajten - http://www.aynrand.org/ .Om du tycker att mina åsikter är tankeväckande, och undrar var du kan djupare utforska dem rekommenderar jag att du läser Ayn Rands idéroman, Och världen skälvde. Du kan köpa denna roman här - http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9175665565 .

Kolla min ezine - www.radikalen.se .

Saturday, March 21, 2009

Socialismen och rasismen - vilken är värst?

Kollektivismen är idén att en människas moraliska värde beror på vilken grupp - d.v.s. vilket kollektiv - hon råkar tillhöra.

Enligt socialismen beror en människas moraliska värde på vilken ekonomisk grupp hon råkar tillhöra – d.v.s. på vilken klass hon tillhör.

Enligt rasismen beror en människas moraliska värde på vilken etnisk grupp hon råkar tillhöra – d.v.s. på vilken ras eller etnicitet hon tillhör.

Socialismen och rasismen är således bådadera varsin variant av samma grundläggande företeelse - kollektivismen.

Det är givetvis orättvist att döma en människa efter vilken grupp hon råkar tillhöra, istället för att döma henne efter hennes egna gärningar och hennes egen karaktär. Socialister begår således den grova orättvisan att förfölja människor bara för att de råkar vara exempelvis kapitalister eller rika. Rasister begår den grova orättvisan att förfölja människor bara för att de råkar vara exempelvis judar eller svarta.

Vilken variant av kollektivismen är då allra värst – socialismen eller rasismen? Jag kan komma på bra argument både för ståndpunkten att socialismen är ännu värre än rasismen – men också för den motsatta ståndpunkten att rasismen är ännu värre än socialismen.

Ett starkt argument för att rasismen är ännu värre än socialismen är den att rasister fullständigt struntar i rättvisan genom att de dömer människor efter en egenskap som de inte överhuvudtaget själva rår för. Ingen människa väljer ju sina föräldrar. Så ingen jude eller svart rår själv för att hon är judisk eller svart. Och det är uppenbarligen en skriande orättvisa att förfölja en människa p.g.a. något som hon inte själv rår för.

Ett minst lika starkt argument för att socialismen är ännu värre än rasismen är den att socialister kastar om rättvisan. De straffar människor för deras dygder - och de belönar människor för deras laster. Socialister straffar t.ex. de människor som gör sig mödan att bli mera produktiva än genomsnittet - och som därmed visar prov på dygd. Det är ju de mest produktiva individerna – t.ex. framgångsrika kapitalister, framgångsrika företagare samt högutbildade läkare, ingenjörer etc, - som drabbas värst av skatterna och konfiskeringarna som socialister brukar genomföra när de får makten. Och socialister belönar sådana depraverade människor som t.ex. brottslingarna och missbrukarna. Socialister brukar ju vilja ha antingen milda straff eller inga straff alls för brottslingar - dessa är ju ”offer” enligt socialisterna. Och socialister brukar vilja att missbrukare ska få dyrbar vård på skattebetalarnas bekostnad - och att de ska få leva på bidrag om de ändå inte slutar upp med sitt missbruk. Det är givetvis en skriande orättvisa att invertera, d.v.s. kasta om, rättvisan - genom att straffa människor när de gör något bra och belöna dem när de gör något dåligt.

Så man kan argumentera både för att rasismen är ännu värre än socialismen - och tvärtom!

Det är svårt att säga vilken variant av kollektivismen som är allra värst:

Att strunta i moralen fullständigt såsom rasisterna gör. Eller att på sätt och vis bry sig om moralen men gå i opposition mot den - såsom socialisterna gör.

Antagligen bör vi bara ge upp och nöja oss med att konstatera att socialisterna och rasisterna är lika goda kålsupare?

1 comment:

  1. Vad går du på?
    Har aldrig tidigare läst något så missförstått.

    ReplyDelete