Another great site

Om du gillar min blogg, då kommer du antagligen att gilla den här sajten - http://www.aynrand.org/ .Om du tycker att mina åsikter är tankeväckande, och undrar var du kan djupare utforska dem rekommenderar jag att du läser Ayn Rands idéroman, Och världen skälvde. Du kan köpa denna roman här - http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9175665565 .

Kolla min ezine - www.radikalen.se .

Thursday, October 7, 2010

Välfärdspolitiken gynnar Sverigedemokraterna

När jag förespråkar fullständigt fri, oreglerad invandring (vilket är det enda principiellt riktiga för en anhängare av individens frihet) i debatter möts jag precis hela tiden av den förmenta ”kugg”-frågan: ”Ja, men hur ska vi klara välfärden om en massa utlänningar kommer hit för att leva på bidrag?” Det inträffar varenda j-vla gång!

Tja, hur ska vi klara välfärden om en massa utlänningar kommer hit och lever på bidrag? Men tänk efter och ställ dig också den här kuggfrågan ”Hur ska vi klara välfärden om en massa svenskar lever på bidrag?” Ett bidrag är väl en precis lika stor börda på dem som jobbar när det är en svenne som tar emot bidraget som det är när det är en invandrare som tar emot det?

Så du ser – problemet är inte invandringen. Nej - problemet är välfärdspolitiken!

Om det är ett problem när invandrare lever på andra i välfärdsstaten - då är det ju ett minst lika stort problem när svenskar lever på andra i välfärdsstaten! Varför skulle en parasit utgöra ett mindre problem bara för att han är svensk och inte invandrare? 

Välfärdspolitiken är ju bara en utspädd variant av socialismen. Därför kommer den svenska välfärdsstaten att kollapsa förr eller senare - detta är precis lika säkert som att Sovjetunionen skulle kollapsa – om vi inte ändrar kurs och avskaffar välfärdspolitiken innan det är för sent.

Vi kanske kan skjuta upp kollapsen några futtiga år genom att hindra ett antal fattiga stackare från att invandra till Sverige – på samma sätt som passagerarna på en överfull livräddningsbåt kan klara överlevnaden en litet längre stund genom att hindra de drunknande omkring dem från att ta sig upp på livräddningsbåten (maten och vattnet i livbåten räcker ju då litet längre) - och låta dessa stackare drunkna i stället. Men att strypa invandringen är bara ett moraliskt förkastligt sätt att köpa lite tid.

Så du ser – välfärdspolitiken ger upphov till invandringsfientlighet. Sosse-politikerna som utformade välfärdsstaten saluförde ju den till det svenska folket med slagordet ”Det är fördelningen som är det viktiga!” Idén bakom välfärdspolitiken var alltså att ”välfärden” var som en enda stor tårta av en viss, given storlek – och att hur mycket ”välfärd” det blev till var och en berodde på hur staten ”fördelade” denna tårta genom att skära upp den i bitar som delades ut till de enskilda svenskarna. 

Men vilken trög jobbare som helst kan räkna ut med a-let att om hans välfärd beror på hur staten delar upp en tårta som har en viss, given storlek – då blir det mindre välfärd till honom ju flera snubbar det är som ska dela på den där tårtan!

Så den tröga jobbaren (som oftast är en entusiastisk LO-medlem) drar slutsatsen att ju flera invandrare som släpps in i landet och sedan ska få ”dela på välfärden” - desto mindre blir just hans andel av ”välfärden”. Där har du förklaringen till att Göran Persson snackade om ”social turism” - och till att byggnadsarbetare tillhörande LO skrek ”Latvians go home!” mot lettiska byggnadsarbetare vid ett bygge i Stockholmsskärgården. Ju mera välfärdspolitik desto mera främlingsfientlighet - och rentav mera rasism.

Sossarna hade tänkt att välfärdspolitiken skulle minska kivet arbetarna emellan. Om bara staten såg till att krubban alltid var fylld med sociala förmåner – då skulle hästarna inte bitas - det var tanken. Så väldigt många sossar kan nu bara inte föreställa sig att det är möjligt att välfärdspolitiken ökar invandringsfientligheten. Trots alla LO-medlemmar som går och röstar på Sverigedemokraterna. 

Men som du ser ovan är det hur logiskt som helst att det är just det som välfärdspolitiken gör. 

Välfärdspolitiken är en av motorerna bakom främlingsfientligheten.

Om vi vill minska främlingsfientligheten måste vi därför börja avskaffa välfärdspolitiken. Vi måste införa det system där varje individ är ansvarig endast för sin egen personliga välfärd. Om och när varje individs välfärd berodde på hennes egna insatser – då skulle ju inte invandringen, hur stor den än växte till sig, bli till ett hot mot svenskarnas välfärd. Därför att om varje individs välfärd berodde på hennes egna insatser, då skulle denna välfärd ju inte avgöras av andra. Och då blev ”de andra”, som t.ex. invandrarna, inte till ett hot mot någon enskild svennes välfärd. Då skulle det inte finnas någon grund för främlingsfientlighet. Eller hur? Det är väl klart som korvspad?

Om ingen fick några sociala förmåner på sina medmänniskors bekostnad, då skulle alla vara hänvisade till att leva på det de tjänade på sitt eget arbete - och då skulle den ekonomiska grunden för främlingsfientligheten saknas. Om ingen i Sverige överhuvudtaget fick leva på andra - då skulle ju ingen invandrare kunna leva på någon svenne. (De som inte kunde klara sig själva, t.ex. de handikappade, skulle få vara beroende av andras frivilliga bistånd.) Då skulle svennarna sakna anledning att vara rädda för invandrarna.

Om din välfärd berodde på dina egna ansträngningar – då skulle det väl inte spela någon roll vem dina grannar var – om de var svenskar eller ”svartskallar”? Strängt taget skulle det inte ens spela någon roll om dina grannar var för lata för att jobba. Därför att din välfärd skulle endast bero på huruvida du jobbade. Dina grannar skulle inte kunna snylta på dig. Om det inte fanns någon välfärdspolitik, då skulle ju de som inte jobbade inte kunna leva på bidrag som du fick betala med dina skatter - eller hur? Så de som inte jobbade skulle inte bli en börda på dig!

Så – det effektivaste sättet att sätta käppar i hjulet för Sverigedemokraterna vore för de etablerade partierna att gå ut och börja bekämpa samtliga de människor, svenskar såväl som invandrare, som vill leva på andra. Och att sedan gå vidare och bekämpa det sociala system, välfärdsstaten, som är till för de människor som vill leva på andra. Utan välfärdspolitiken att stödja sig på skulle Sverigedemokraterna finna att de inte längre hade någon vind i sitt segel. De skulle lugnt och stilla somna in och dö sotdöden i tysthet därför att de blev svältfödda på röster.

Så, sossar och knökar, ta er förnuft till fånga! Gå ut tillsammans under parollen: ”Upp till kamp mot de främlingsfientliga Sverigedemokraterna! Avskaffa den parasitära välfärdspolitiken!” 

Eller m.a.o.:  ”Avskaffa det röda! För att bli kvitt det bruna!”

No comments:

Post a Comment