Another great site

Om du gillar min blogg, då kommer du antagligen att gilla den här sajten - http://www.aynrand.org/ .Om du tycker att mina åsikter är tankeväckande, och undrar var du kan djupare utforska dem rekommenderar jag att du läser Ayn Rands idéroman, Och världen skälvde. Du kan köpa denna roman här - http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9175665565 .

Kolla min ezine - www.radikalen.se .

Saturday, May 8, 2010

Vänsterns hyckleri

En egenskap hos vänster-människorna är att de är världsmästare på att hyckla. Ett par praktexempel på vänsterns hyckleri är dels dess´ inställning till invandringsfrågan, och dels dess´ tillämpning av lagarna mot ”hets mot folkgrupp”.

Låt oss ta invandringsfrågan först. Väldigt många vänster-människor, i synnerhet inom fackföreningsrörelsen, vill begränsa invandringen. Deras motiv är vanligtvis att de vill ”skydda” de svenska jobbarna mot ”lönedumpning”.

Men varför säger jag att det ett grovt hyckleri av vänstern att vilja ”skydda” svenska jobbare mot konkurrens från fattiga invandrare och flyktingar från Tredje världen? Är det inte bara väldigt hederlig vänsterpolitik att försöka slå vakt om de höga svenska lönerna? Tja, man måste komma ihåg att vänstermänniskorna förespråkar två saker som rimmar illa med en invandrings-begränsande politik. Vänster-människorna hyllar dels utjämningsidealet, och dels idealet att värna de ”svaga”.

Och hur kan det vara förenligt med utjämningsidealet att vilja begränsa invandringen från Tredje världen? Utjämning går ju ut på att man gör det sämre för de rika, för att i gengäld göra det bättre för de fattiga. Vänster-människorna vill ju hela tiden ta mera pengar i skatter från de rika i Sverige, i syfte att kunna ge mera förmåner till de fattiga i Sverige. Men varför skall utjämningen endast ske inom Sveriges egna gränser? Varför skall man inte också sänka lönerna för de relativt rika svenska arbetarna - för att i gengäld kunna betala löner åt en massa fattiga invandrare från Tredje världen som ju blir högre än lönerna som de skulle ha fått i sina hemländer? Det vore ju utjämning det också! Utjämning mellan de relativt rika svenska jobbarna och de fattiga jobbarna i Tredje världen!

Och hur kan det vara förenligt med värnandet av de svaga att vilja begränsa invandringen från Tredje världen? De urfattiga människorna från sådana länder som Bangladesh, Etiopien, Kambodja o.s.v. är väl väldigt svaga? De lever ju ofta endast strax ovanför svältgränsen i sina hemländer. Om vänster-människorna hyllar värnandet av de svaga - åligger det då inte vänstermänniskorna att försöka hjälpa de fattiga i Tredje världen till ett bättre liv? Även ifall det medför ”dumpade löner” för de relativt starka svenska jobbarna? Vänstermänniskorna älskar faktiskt att måla upp en nidbild av ”egoisten” som trampar ner de svaga i syfte att gagna sig själv och de egna. Börjar inte vänster-människorna själva likna de där ”egoistiska” bestarna som hänsynslöst trampar ner de svaga - när de, vänster-människorna, agerar så att fattiga stackare skickas tillbaka till ett liv i armod i sina hemländer i Tredje världen – bara bara för att tjäna syftet att ”skydda” de redan höga svenska lönerna? Beter sig inte dessa vänster-människor, och de svenska jobbarna som stödjer dem i syfte att värna sina egna höga löner, som hänsynslösa "egoister"?

Så du ser. Vänster-människorna tillhör världens allra grövsta hycklare när de motsätter sig en fullständigt fri invandring.

Vänster-människorna är också grova hycklare när de tillämpar lagarna mot ”hets mot folkgrupp”. Vänster-människorna är väldigt ivriga att sätta dit människor som anses ha hetsat mot sådana grupper som de svarta, de handikappade, de homosexuella, muslimerna o.s.v. Med andra ord, vänster-människorna vill väldigt gärna förfölja människor som ger sig på de grupper som vänster-människorna själva gillar. Men vänster-människorna gör själva väldigt hatiska uttalanden mot grupper som de själva ogillar. Se bara på vilka extremt hatiska uttalanden och gliringar vänster-människor häver ur sig mot medlemmar av sådana grupper som de rika, arbetsgivarna, borgarna, moderaterna, höginkomsttagarna o.s.v. Minns Olof Palmes utfall mot SAF- direktörerna: ”dessa hatets och illviljans kolportörer”! Och sådana andra vänstermänniskor som Stig Malm, Sigvard Marjasin, Pierre Schori, Sten Andersson, Lars Ohly o.s.v. har inte varit sämre - d.v.s. de har inte varit bättre!

Men varför skall det vara fritt fram för vänstermänniskorna att uttala ringaktning mot exempelvis de rika - samtidigt som det renderar fängelsestraff när borgare uttrycker ringaktning mot exempelvis muslimerna?

Så du ser. Vänstermänniskorna är som prinsessan på ärtan när någon ringaktar medlemmar av grupper som de själva gillar. Men de är hämningslösa när det gäller att själva sabla ner medlemmarna av de grupper som de själva ogillar. Vänstermänniskorna tillhör således världens allra grövsta hycklare när det gäller tillämpningen av lagarna mot hets mot folkgrupp.

Kan man dra någon läxa av allt detta? Ja, vi bör inte ta vänster-människorna en ringaste gnutta på allvar när de inte vill, eller inte kan, själva vara konsekventa. När de hycklar visar de ju att de inte vill, eller inte kan, leva som de själva lär. Och varför skall man ta sådana falska människor på allvar? Vänster-människorna bara pratar i nattmössan.

No comments:

Post a Comment